Verhuizen naar een geschiktere woning?

Soms zijn zulke kostbare woningaanpassingen nodig, dat verhuizen verstandiger is.

Er zijn diverse mogelijkheden om toch zo zelfstandig mogelijk te blijven wonen.

  1. Een gewone woning die meer dan de meeste andere woningen geschikt is (gemaakt) voor mensen met lichamelijke of geestelijke beperkingen. 
  2. Een seniorenwoning. Voor ouderen zeer geschikt, gelijkvloers en zonder trap bereikbaar.
  3. Een aanleunwoning. Dat is een seniorenwoning die dicht bij een verzorgingstehuis ligt, vaak er tegenaan. Je blijft er zelfstandig wonen, maar kunt ook terugvallen op voorzieningen van het verzorgingstehuis, zoals om te eten.
  4. Een serviceflat. Een appartementencomplex met geheel zelfstandige seniorenwoningen, en een uitgebreid servicepakket.
  5. Een tijdelijk verblijf in een verzorgingshuis. Voor mensen die voor revalidatie na een ziekte of ongeval geheel of gedeeltelijk verzorging nodig hebben. Verzorgingshuizen worden gedeeltelijk gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).  

Voor informatie over aanleunwoningen en seniorenwoningen kunt u contact opnemen met Woonborg in Vries, de Stichting Eelder Woningbouw (SEW) in Eelde of Nieuw Laarhof in Zuidlaren.

Om in aanmerking te komen voor een aanleunwoning, een aanleunflat of een tijdelijk verblijf in een verzorgingstehuis hebt u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).