Huishoudelijke hulp nodig?

Sommige mensen kunnen door een lichamelijke beperking of chronische ziekte hun huishouden niet meer (goed) doen. Is dat ook bij u het geval? Wees dan niet bang om mensen in uw omgeving om hulp te vragen.

Let op! Inwoners van de gemeente Tynaarlo die een aanvraag doen voor huishoudelijke hulp komen op een wachtlijst. Er is op dit moment onvoldoende capaciteit en personeel beschikbaar. De gemeente zoekt naar mogelijkheden om in uiterst urgente gevallen wel meteen huishoudelijke hulp mogelijk te kunnen maken. Dat zal gebeuren in overleg met de aanbieders van de huishoudelijke hulp.

De meesten van ons hebben moeite om dat te doen, maar de meeste mensen helpen graag! 

Zegt toch iedereen 'nee!'? Dan kunt u proberen zelf hulp te organiseren, bijvoorbeeld bij Icare. Daar kunt u met korting huishoudelijke hulp aanvragen (geen wachtlijst). Via deze link kom u op de site van Icare. 

Hulp van de gemeente 

Hebt u hulp nodig om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen? En hebt u op dit moment geen hulp? En ook niet kort geleden gehad?

Of is uw gezondheid of zijn uw woonomstandigheden verslechterd?  En lukt het echt niet om zelf hulp te organiseren?

Dan komt u mogelijk in aanmerking voor ondersteuning vanuit de gemeente. 

Er zijn twee soorten hulp: algemene voorzieningen, zoals een maaltijdservice en een boodschappenservice, en maatwerkvoorzieningen. Denk bij een maatwerkvoorziening aan huishoudelijke hulp, beschermd wonen, logeerzorg, respijtzorg of toch een aanpassing van uw woning. 

Advies nodig?

Weet u niet wat een goede oplossing is voor uw probleem? En kunnen anderen u niet helpen? En kunt u of een naaste het antwoord ook niet op internet vinden?

Neem dan contact op het met Sociaal Team van uw dorp. Mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel naar 0592 - 266 737. Het is goed mogelijk dat een lid van het sociaal team u direct de goede tips en adviezen kan geven. 

Lijkt u een algemene voorziening of een maatwerk-oplossing nodig te hebben? Dan volgt een gesprek, bij u thuis of op een andere plek waar u dat prettig vindt. 

U bespreekt dan samen met het sociaal-teamlid uw situatie en waaraan u behoefte hebt. Uitgangspunt is wat u nog wél kunt.

Ook bespreekt u met het sociaal-teamlid wat familie, vrienden en/of buren kunnen betekenen. Misschien is van een algemene voorziening nodig en voldoende om in uw behoefte te voorzien. Lukt het ook niet met een algemene voorziening zoals een maaltijdservice? Dan is mogelijk maatwerk nodig. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor hulp van de gemeente: 

 • U woont in de gemeente Tynaarlo en staat hier ook ingeschreven. 
 • U kunt het huishouden echt niet meer zelf doen door een lichamelijke beperking of een chronische ziekte. 
 • Er woont niemand bij u in huis die het huishouden kan doen. 
 • U kunt geen of niet genoeg hulp krijgen van familie, vrienden, buren of kennissen. 
 • U hebt geen indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
 • U kunt aan de huishoudelijk hulp uitleggen wat er moeten gebeuren en afspraken maken. 

Een vraag om hulp op grond van de Wmo doorloopt de volgende stappen:

 1. U neemt contact op met het sociaal team van uw dorp. Mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl of bel naar 0592 - 266 737.
 2. Een sociaal-teamlid kijkt vervolgens met u wat u zelf kunt doen en waar mensen uit uw omgeving u bij kunnen helpen. U mag hiervoor ook een persoonlijk plan inleveren, waarin u aangeeft welke hulp u nodig denkt te hebben, maar dat hoeft niet.
 3. Het sociaal team schrijft hierna een zogeheten ‘ondersteuningsplan’. Hierin staan de mogelijke oplossingen en de eventuele Wmo-voorzieningen die het team denkt dat u nodig heeft.
 4. Het ondersteuningsplan is meteen uw aanvraag voor deze voorzieningen. U hoeft dus geen aparte aanvraag meer in te dienen, maar dat mag wel.
 5. De gemeente beslist welke voorziening u krijgt.

Bezwaar en beroep indienen

Bent u het niet eens met de beslissing over de aangevraagde Wmo-voorziening? Dan kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen 6 weken.

Bent u het daarna helemaal niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.