Gehandicaptenparkeerkaart

Heeft u een beperking bij het lopen en heeft u een auto of brommobiel, of bent u passagier daarvan? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Europese gehandicaptenparkeerkaart. Ook zorginstellingen kunnen een parkeerkaart aanvragen.

Direct naar het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart

Met de gehandicaptenparkeerkaart mag u op gehandicaptenparkeerplaatsen in 31 landen in Europa parkeren, bijvoorbeeld dichtbij uw werk, de supermarkt, arts of bibliotheek. De parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn op parkeerterreinen aangeduid met een rolstoelsymbool. U moet zich wel houden aan de lokale regels voor parkeren. De parkeerkaart is maximaal vijf jaar geldig.

De kosten

De kosten van een gehandicaptenparkeerkaart vindt u in de tabel hieronder.

Kostenoverzicht gehandicaptenparkeerkaart 2023
SoortBedrag
Gehandicaptenparkeerkaart met medisch advies€100,95
Gehandicaptenparkeerkaart zonder medisch advies€55,55
Duplicaat gehandicaptenparkeerkaart€46,10

De gemeente stuurt u een factuur nadat de gehandicaptenparkeerkaart is verstrekt. 

Er zijn 3 verschillende parkeerkaarten en een kaart voor instellingen:

 • Bestuurderskaart (letter B): Heeft u een beperking en bestuurt u zelf een auto of brommobiel? Dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De bestuurderskaart staat op uw naam. Alleen u kunt de kaart dus gebruiken. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto of brommobiel gebruiken.
 • Passagierskaart (letter P): Heeft u een beperking en bent u afhankelijk van vervoer door anderen? Dan vraagt u een passagierskaart aan. De passagierskaart staat op uw naam. Op de kaart staat geen kenteken. U kunt de kaart in elke auto of brommobiel gebruiken. Als u niet meerijdt, mag deze kaart niet worden gebruikt.
 • Gecombineerde kaart (letters B en P): Deze kaart is geschikt als u soms bestuurder en soms passagier bent. De gecombineerde kaart is persoonsgebonden.
 • Instellingenkaart (letter I): Hiermee kunnen zorginstellingen bewoners met een beperking vervoeren. Met deze kaart is het niet nodig om voor iedere bewoner apart een kaart aan te vragen.

Medisch advies

Om te bepalen of u als bestuurder of passagier een gehandicaptenparkeerkaart kunt krijgen, moet er een medisch onderzoek worden gedaan naar uw handicap.

De gemeente laat het medisch onderzoek uitvoeren door Argonaut Advies. Dit is een onafhankelijke keuringsinstantie. U kunt van de medisch adviseur een oproep krijgen voor een onderzoek. Bij het onderzoek kijkt de medisch adviseur naar uw persoonlijke medische situatie en uw (loop)beperkingen. Als de medisch adviseur dat nodig vindt kan hij (met uw toestemming) aanvullende informatie opvragen bij uw specialist en/of huisarts.

Na dit onderzoek geeft de medisch adviseur een advies aan de gemeente. Het medisch advies bepaalt of u een gehandicaptenparkeerkaart krijgt, en voor welke termijn, Deze termijn is minimaal een half jaar en maximaal vijf jaar.

Na afloop van de geldigheidsduur van de kaart, kunt u een aanvraag doen om de kaart te verlengen. Het kan zijn dat u dan opnieuw gekeurd moet worden. U hoeft niet opnieuw gekeurd te worden als de medisch adviseur dat heeft aangegeven in een eerder medisch advies (let op: als de gehandicaptenparkeerkaart die u wilt verlengen is toegekend door een andere gemeente, is het wel nodig dat wij dat advies hebben of van u krijgen).

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag. Als de gemeente binnen deze termijn nog geen beslissing heeft kunnen nemen, dan mag de termijn worden verlengd.

Bestuurderskaart

U kunt voor een bestuurderskaart in aanmerking komen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Tynaarlo; 
 • U heeft een geldig rijbewijs; 
 • U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen zoals een stok, krukken of rollator. Dit is al minstens zes maanden zo.
 • Of: U kunt zich alleen maar met een rolstoel verplaatsen.
 • Of: U heeft andere ernstige beperkingen die u kunt aantonen.

Passagierskaart

U kunt voor een passagierskaart in aanmerking komen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Tynaarlo; 
 • U kunt niet meer dan 100 meter aan één stuk zelfstandig lopen met hulpmiddelen als een stok, krukken of rollator. Dit is al minstens zes maanden zo; 
 • U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van de bestuurder. (Hiermee wordt ook bedoeld dat u als passagier na het uitstappen niet even alleen kunt worden gelaten terwijl de bestuurder de auto elders op een normale parkeerplaats parkeert).
 • Of: U kunt zich alleen maar met een rolstoel verplaatsen.
 • Of: U hebt andere ernstige beperkingen die u kunt aantonen.

Kinderen kunnen ook een passagierskaart krijgen. Zij moeten aan dezelfde voorwaarden voldoen.

Instellingenkaart

U kunt als zorginstelling voor een instellingenkaart in aanmerking komen, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De instelling moet in de gemeente Tynaarlo zitten; 
 • De voertuigen waarvoor u de parkeerkaart aanvraagt, moeten op naam van de instelling staan; 
 • U mag de kaart alleen gebruiken voor het vervoer voor mensen met een handicap die in de instelling wonen.
 • Deze kaart moet worden aangevraagd door het bestuur van de instelling.

Aanvragen

Voor het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart moet het aanvraagformulier gehandicaptenparkeerkaart worden gebruikt. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Gemeente Tynaarlo, afdeling Mens en Maatschappij, Postbus 5, 9480 AA Vries. U moet ook twee recente en gelijke pasfoto’s meesturen. U kunt ook langskomen op het gemeentehuis om het aanvraagformulier met pasfoto's in te leveren (t.a.v. Backoffice Mens en Maatschappij).

Let op! Vraagt u aan namens een instelling? Bel ons dan op nummer 0592-266737. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 12.30 uur.

Verlengen

Heeft u al een gehandicaptenparkeerkaart, en is de kaart binnenkort niet meer geldig? Vraag dan minimaal twee maanden voordat uw huidige gehandicaptenparkeerkaart afloopt verlenging aan. U doet dat op dezelfde manier als bij het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart.

Vervanging

Bij verlies, diefstal of beschadiging van uw gehandicaptenparkeerkaart kunt u een vervangende kaart aanvragen. U kunt hierover contact opnemen met Frontoffice afdeling Mens en Maatschappij, op nummer 0592-266737.

De (duplicaat) gehandicaptenparkeerkaart is net zo lang geldig als de vermiste, gestolen of beschadigde kaart. Voor het duplicaat is één recente pasfoto nodig. Aan het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart zijn kosten verbonden.

Ophalen van de kaart

Als u een gehandicaptenparkeerkaart is toegekend, moet u deze persoonlijk op het gemeentehuis ophalen. U krijgt hierover bericht zodra de kaart klaar ligt.

Meer informatie

Contact

Als u vragen heeft over de gehandicaptenparkeerkaart, dan kunt u contact opnemen met de Frontoffice afdeling Mens en Maatschappij. Zij zijn telefonisch bereiken op maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur op telefoonnummer 0592-266737. Of mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl.

Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart