Schulden?

Heb je schulden die je niet meer onder controle krijgt? Neem dan contact op met het Sociaal Team van jouw dorp (0592 - 266 737). Dat kan je misschien helpen. Lukt dat niet, dan komt de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in beeld.

Direct naar de website van de Gemeentelijke Kredietbank

Je hoeft de bank voor haar hulp niet te betalen, dat doet de gemeente.

Schuldregeling

De GKB kan je op twee manieren helpen om van je schulden af te komen: met een saneringskrediet of met schuldbemiddeling.

In beide gevallen ben je na drie jaar schuldenvrij. En in beide gevallen zet de kredietbank eerst jouw schulden op een rij.

Saneringskrediet

Bij een saneringskrediet berekent de bank vervolgens hoeveel je in drie jaar kunt betalen aan je schuldeisers. Met die berekening doet zij een voorstel aan de schuldeisers om met dat bedrag een deel van de schuld te betalen. De eisers zullen dan de rest kwijt moeten schelden.

De GKB verstrekt jou vervolgens een saneringskrediet waarmee ze jouw schuldeisers betaalt. Daarna heb je drie jaar lang nog maar één (nieuwe) schuldeiser die je moet betalen: de GKB. 

Schuldbemiddeling

Soms is een saneringskrediet niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat jouw inkomen te onzeker is, waardoor niet te bepalen is hoeveel je de schuldeisers in drie jaar kunt betalen.

Dan kan de GKB met jou en de schuldeisers afspreken dat jij elke maand bij de GKB het bedrag opzij legt, dat je opzij kunt leggen.

Aan het eind van elk jaar betaalt de GKB daarmee een deel van jouw schuld aan de schuldeisers. Heb je je drie jaar aan de afspraken gehouden? Dan krijg je de rest van je schuld kwijtgescholden.

Schuldbeheer

Meestal is bij een schuldenregeling budgetbeheer door de GKB een eis. Soms eist een schuldeiser dat ook. De bank beheert dan jouw inkomsten en betaalt jouw vaste lasten.

De GKB adviseert je ook hoe je je inkomsten kunt verhogen en uitgaven verlagen.

De GKB doet van alles om ons te leren schulden te voorkómen, met:

  • budgetcursussen,
  • budgetadviesgesprekken,
  • een training eerste hulp bij schulden (voor organisaties),
  • de Klasse!kas voor basisscholen,
  • voorlichtingsles voor het voortgezet onderwijs,
  • de theatervoorstellen 'De Verleiding', voorlichting voor ouders van middelbare-schoolleerlingen,
  • het project Erop af! voor huurders met huurschulden,
  • voorlichting voor allerlei organisaties en
  • een Schuldenwijzer voor onder andere het maatschappelijk werk en vrijwilligersorganisaties.