Kwijtschelding belastingen

Wie een inkomen op of rond bijstandsniveau heeft en weinig vermogen, kan in aanmerking komen voor kwijtschelding van onder meer belastingen van de gemeente en het waterschap.

Het gaat in Tynaarlo om kwijtschelding van onroerendezaakbelasting, rioolrechten en afvalstoffenheffing.

Je moet kwijtschelding aanvragen binnen 3 maanden nadat je de aanslag hebt betaald. Heb je hem nog niet betaald, dan kan dat op elk moment.

Kijk voor meer informatie op www.noorderlijkbelastingkantoor.nl/kwijtschelding.