Crisisfonds voor maatschappelijke activiteiten

Heb je een idee om armoede onder inwoners tegen te gaan? Of om te voorkomen dat inwoners in de schulden terecht komen? Mogelijk kan je een bijdrage uit het crisisfonds voor maatschappelijke activiteiten krijgen ter ondersteuning van je idee.

Waarvoor kan ik een bijdrage krijgen?

De bijdrage is bedoeld voor activiteiten of initiatieven die voorkomen dat mensen in armoede moeten leven of in de schulden terecht komen. Denk bijvoorbeeld aan een weggeefkast of iemand helpen met zijn of haar financiële huishouden. 

Wie kunnen een aanvraag indienen?

Verenigingen of organisaties zonder winstoogmerk kunnen een bijdrage uit het crisisfonds aanvragen. 

Beschikbaar budget 

Je kan maximaal €10.000,- euro aanvragen.  Het budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van de ontvangst van de aanvragen.

Voorwaarden

Je subsidieaanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
•    Jij/de organisatie hebt/heeft geen winstoogmerk 
•    Het initiatief richt zich op het collectief ondersteunen van inwoners die in armoede (dreigen te) komen. 
•    De uitvoering van het initiatief vindt plaats binnen de gemeente Tynaarlo 
•    De uitvoering van het initiatief wordt gedaan door de aanvrager 
•    De subsidiebijdrage is strikt bedoeld voor de uitvoering 
•    Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt binnen een jaar (52 weken) na verstrekking georganiseerd. 

Voor subsidie komen initiatieven in aanmerking die ten minste aan één van de volgende doelstellingen van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid bijdragen: 

  • inwoners van de gemeente doen actief mee in en aan de samenleving; 
  • door preventie en vroegsignalering wordt schulden- en armoedeproblematiek voorkomen; 
  • (financiële) zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente wordt gestimuleerd; 
  • kinderen worden niet de dupe van schulden en armoede; 
  • organisaties en burgerinitiatieven werken samen en vullen elkaar slim aan, of door laagdrempelige dienstverlening vinden inwoners van de gemeente de juiste ondersteuning; 
  • het activeren en stimuleren van een netwerk van ervaringsdeskundigen.

Wanneer krijg ik bericht?

Je krijgt binnen enkele dagen na aanvraag een ontvangstbevestiging. Meestal heb je binnen 6 weken een uitslag. Soms kan dit wat langer duren omdat wij nog vragen hebben.

Aanvragen

Voldoe je aan de voorwaarden? Dien je aanvraag in via het 'Aanvraagformulier crisisfonds'.

Meer informatie?   

Heb je vragen of opmerkingen of wil je meer informatie? Dan kan je contact opnemen met mevrouw H. Wiersema-Razoky via 06 - 29631061 of stuur een e-mail naar h.wiersema-razoky@tynaarlo.nl.