Crisisfonds voor maatschappelijke activiteiten

De gemeente Tynaarlo wil voorkomen dat mensen in armoede en schulden terecht komen en voorkomen dat een laag inkomen leidt tot sociale uitsluiting. Daarnaast wil de gemeente de financiële zelfredzaamheid van inwoners vergroten. Samenwerken is daarin belangrijk. Daarom stelt de gemeente vanuit het crisisfonds een subsidie beschikbaar om maatschappelijke activiteiten die armoede bestrijden te ondersteunen.

Beschikbaar budget 
U kunt maximaal €10.000,- euro aanvragen.  Het budget wordt verdeeld op basis van de volgorde van de ontvangst van de aanvragen.

Voorwaarden

Uw subsidieaanvraag moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 
•    De organisatie heeft geen winstoogmerk 
•    Het initiatief richt zich op het collectief ondersteunen van inwoners die in armoede (dreigen te) komen. 
•    De uitvoering van het initiatief vindt plaats binnen de gemeente Tynaarlo 
•    De uitvoering van het initiatief wordt gedaan door de aanvrager 
•    De subsidiebijdrage is strikt bedoeld voor de uitvoering 
•    Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt binnen een jaar (52 weken) na verstrekking georganiseerd. 
•    Voor subsidie komen initiatieven in aanmerking die ten minste aan één van de volgende doelstellingen van het gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid bijdragen: 
-    inwoners van de gemeente doen actief mee in en aan de samenleving; 
-    door preventie en vroegsignalering wordt schulden- en armoedeproblematiek voorkomen; 
-    (financiële) zelfredzaamheid van inwoners van de gemeente wordt gestimuleerd; 
-    kinderen worden niet de dupe van schulden en armoede; 
-    organisaties en burgerinitiatieven werken samen en vullen elkaar slim aan, of 
door laagdrempelige dienstverlening vinden inwoners van de gemeente de juiste ondersteuning; 
-    het activeren en stimuleren van een netwerk van ervaringsdeskundigen.

Aanvraag 
Voldoet u aan de voorwaarden? Met de onderstaande knop kunt u een aanvraag doen. 
Aanvraagformulier crisisfonds

Meer informatie?   
Heeft u vragen of opmerkingen over deze uitvoeringsregeling? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Helen Wiersema-Razoky via 0629631061 of stuur een e-mail naar h.wiersema-razoky@tynaarlo.nl.