De individuele studietoeslag

De individuele studietoeslag is voor mensen met een arbeidsbeperking die een studie volgen.

Ben je minstens 18 jaar en niet in staat om het minimumloon te verdienen?

En heb je niet te veel vermogen?

En krijg je studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten?

Dan kom je in aanmerking voor 25% van de bijstandsnorm. Je kunt een individuele toeslag online aanvragen via de site van het WPDA. Zie www.wpda.nl/financiele-regelingen.