Bijstand

Een bijstandsuitkering kun je aanvragen bij het Werkplein Drentsche Aa (WPDA), de gemeenschappelijke sociale dienst van de gemeenten Tynaarlo, Assen en Aa en Hunze. Ook zelfstandig ondernemers kunnen in financieel moeilijke situaties een beroep op de bijstand doen.

Het Werkplein Drentse Aa

Sinds 2015 vraagt WPDA mensen om iets terug te doen voor hun uitkering. Bijvoorbeeld door een paar uur per dag of week als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Dat is nuttig voor de samenleving, maar ook voor de bijstandsgerechtigde. Vrijwilligerswerk zorgt voor sociale contacten en werkritme en geeft meer kans op werk.

Voorbeelden: leesouder zijn op school, koffie schenken in het dorpshuis, scheidsrechteren bij de voetbalclub en speelplekken opknappen in het dorp. Ook de verzorging van een familielid (mantelzorg) kan een tegenprestatie zijn. Het mag geen werk zijn waarvoor eigenlijk iemand betaald moet worden.

Leuke vrijwilligersklus op het oog? Vraag dan toestemming van het WPDA

Voordat je met behoud van uitkering als vrijwilliger aan de slag gaat, moet je daar toestemming voor vragen van het WPDA. Meer informatie hierover vind je op de website van het WPDA.