Verenigingsondersteuning (kunst & cultuur)

Heb je ondersteuning nodig bijvoorbeeld bij het werven van vrijwilligers? Dan zijn er voor culturele verenigingen, stichtingen en of organisaties verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Cultuurcoaches

De cultuurcoaches zijn binnen de gemeente het eerste aanspreek punt op het gebied van cultuur. Lees meer over de cultuurcoaches

Ondersteuning Stichting Kunst & Cultuur (K&C)

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) zet zich in voor de cultuurparticipatie in Drenthe. K&C ondersteunen iedereen met vragen op het gebied van bijvoorbeeld talentontwikkeling, fondsenwerving en deskundigheidsbevordering. Je kunt ook altijd je plan of idee voorleggen aan een adviseur. Hieronder een drietal ondersteuningsmogelijkheden vanuit K&C. 

Ondersteuning SESAM Academie

De SESAM academie staat vrijwilligersorganisaties met professioneel advies terzijde. 

Je kan met de SESAM academie in gesprek gaan over:

  • Vraagstukken rondom strategie en organisatie 
  • Interim-bestuursleden 
  • FinanciĆ«le vraagstukken 
  • Fondsenwerving 
  • Vrijwilligers- en donateursbeleid 
  • Marketing & communicatie 
  • Sociale veiligheid en vertrouwenspersonen 
  • Hulp om te voldoen aan wettelijke regelingen

Deskundige en ervaren adviseurs stellen hun kennis gratis ter beschikking. Wil je sparren met een SESAM Adviseur? Stuur een mailtje naar: marjelle@kunstencultuur.nl.

Fondsenplatform Cultureel Avonturiers

Het Fondsenplatform Cultureel Avonturiers biedt een groot overzicht van fondsen en online trainingen aan over de aanpak van fondsenwerving. De trainingen worden regelmatig herhaald. Meld je aan met een mailtje naar: marjelle@kunstencultuur.nl 

Meer informatie?

Bezoek de site https://www.kunstencultuur.nl/ voor meer informatie en als je op de hoogte wilt blijven van het laatste nieuws abonneer je dan via deze link op de nieuwsbrief van K&C.