Samen musiceren, toneelspelen of dansen

Samen musiceren, dansen of toneelspelen zijn de populairste manieren om samen actief met kunst bezig te zijn. In bijvoorbeeld een zangkoor, een fanfare, harmonie, een brassband of strijkorkest.

Maar ook dansverenigingen en toneelclubs zijn erg in trek. Je kunt je erin uiten en je culturele talenten verder ontwikkelen. En natuurlijk is het heel aangenaam dat samen met anderen te doen.

Heb je daar belangstelling voor? Kijk dan eens op de digitale gemeentegids naar de verenigingen waar je je bij aan kunt sluiten.

Heb je nog geen of weinig ervaring? Je bent uiteraard niet de eerste die zich daarmee bij de vereniging meldt. Trek ook dan gewoon de stoute schoenen eens aan en ga op zoek naar de vereniging die misschien wel naar jouw komst uitziet.

Uiteraard zijn er ook andere manieren om samen met kunst bezig te zijn, zoals in een leesclubje of samen musea bezoekend. Je kunt zo'n clubje ook zelf beginnen!

Het kan zijn dat je te krap bij kas zit om de contributie van bijvoorbeeld de harmonie of de zangvereniging te betalen. Geen nood! Misschien kom je in aanmerking voor een financiële bijdrage van de gemeente.

Volwassenen

Volwassenen met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm en een niet te groot vermogen kunnen een beroep doen op de meedoenregeling 18+.

Daarmee kunnen ze ook contributie voor een muziekvereniging betalen.

Grenzen inkomen en vermogen

Van 1 januari tot 1 juli 2021 gelden de volgende inkomens- en vermogensgrenzen.

Voor een bijdrage mogen alleenstaanden netto per maand, inclusief vakantietoeslag, maximaal € 1.290,53 verdienen. Dat geldt ook voor alleenstaande ouders met kinderen tot 18 jaar. Voor jongeren tot 21 jaar gelden lagere bedragen. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd is € 1.435,16 de grens.

Gehuwden en samenwonenden mogen samen maximaal € 1.843,61 verdienen. Vanaf de pensioengerechtigde leeftijd € 1.944,89.

Alleenstaanden mogen maximaal € 6.295,- vermogen hebben. Gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 twee keer dat bedrag.

Je kunt je voor een bijdrage aanmelden bij het Sociaal Team van jouw dorp. Telefoon 0592 - 266 737.

Jongeren

Jongeren van 4 tot en met 17 jaar uit gezinnen met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm komen in aanmerking voor een bijdrage uit het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Voor culturele activiteiten is er een maximaal bijdrage van € 400 per kind per jaar. Er kan per 12 maanden per kind één aanvraag ingediend worden.

Ouders kunnen hun kinderen bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur aanmelden door dit aanmeldingsformulier in te vullen. Een papieren exemplaar kun je aanvragen via 0592 - 266 662.