Warenmarkt

De Zuidlaarder warenmarkt op dinsdag 19 oktober gaat dit jaar door! Maar wel in aangepaste vorm. Dat heeft de gemeente Tynaarlo die de markt organiseert besloten.

Openingstijden warenmarkt

De warenmarkt is van 06.00 tot 17.00 uur. Wilt u drukte vermijden? Plan dan uw bezoek. Doorgaans komen de meeste bezoekers tussen 11.00 en 14.00 uur naar de markt.

Een markt organiseren binnen de mogelijkheden

Burgemeester Marcel Thijsen vertelt dat veel bezoekers speciaal voor de warenmarkt naar Zuidlaren komen. “De handel op de markt is meestal erg goed en er heerst een fijne sfeer. Veel handelaren kijken jaarlijks uit naar de Zuidlaardermarkt. We organiseren de markt graag, maar we hebben nog steeds te maken met de coronamaatregelen. Regels vanuit het Rijk die ook voor onze warenmarkt gevolgen hebben: meer ruimte en een goede doorstroming.”

Markt in aangepaste vorm

De warenmarkt is een zogenoemde doorstroomlocatie. Dit betekent dat bezoekers voldoende ruimte moeten hebben en dat het publiek voldoende doorstroomt. Daarom is het marktterrein vergroot door de Telefoonstraat toe te voegen. Daarnaast worden de marktkramen over de gehele markt aan één kant van de weg geplaatst. Hierdoor ontstaat er eenrichtingsverkeer en daarmee een betere doorstroming.

“Dat de Zuidlaardermarkt een populaire warenmarkt heeft blijkt wel uit de aanmeldingen”, vertelt Thijsen. “We hebben er meer dan voldoende om een mooie, diverse warenmarkt neer te kunnen zetten.” De aanmelding is inmiddels gesloten. Binnenkort ontvangen de inschrijvers bericht over de al dan niet verleende standplaats en de verdere gang van zaken.

Een aantal zaken kunnen dit jaar helaas niet

Naast deze grote wijzigingen zijn er ook een aantal zaken die de marktorganisatie dit jaar helaas niet kan toestaan. Natuurlijk hoort het bij een markt dat je de koopwaar bekijkt, op je beurt wacht en afrekent. Maar verder moeten er zo min mogelijk zaken zijn die de doorstroom van het publiek belemmeren. Zo mogen handelaren geen stoelen, bankjes, tafels of statafels bij hun kramen plaatsen. Datzelfde geldt voor obstakels zoals reclameborden. Ten slotte worden standwerkers dit jaar niet toegelaten. Zij trekken publiek aan dat langere tijd blijft staan kijken en luisteren en dat komt de doorstroming niet ten goede. Deze sfeermakers zullen gemist worden, aldus de marktorganisatie.

Samengevat

  • Groter warenmarktterrein = meer ruimte voor de bezoekers
  • Alle kramen aan één kant = betere doorstroming
  • Geen stoelen, bankjes, tafels, statafels bij de kramen
  • Geen obstakels zoals reclameborden bij de kramen
  • Geen standwerkers op de markt

Handelaren op de Zuidlaardermarkt moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Alle toegelaten handelaren ontvangen een acceptgirokaart voor het marktgeld. Verder ontvangen zij een toewijzingsbrief met daarin een sector en standplaatsnummer, bijvoorbeeld sector C 106. Ongeveer 2 weken vóór de Zuidlaardermarkt worden de standplaatsen en het bijbehorende nummer op het wegdek gespoten met wegenverf. Op de dag zelf volgen de handelaren de route naar hun toegewezen sector. In de sector loodsen twee controleurs de handelaren naar hun plek. Vanaf 06.00 uur mag met de verkoop worden gestart.

Er is meer vraag naar een plek op de markt, dan dat er ruimte is. Daarnaast wil de gemeente een mooie diversiteit aan producten op de markt. Daarom werken we met een wachtlijst en kunnen we niet iedereen een plek bieden. Medio september is de markt voor ongeveer tachtig procent ingedeeld. Dan is duidelijk hoeveel meter nog beschikbaar is voor handelaren. Degene die niet toegelaten worden krijgen hiervan bericht.

Vast bedrag elektra en promotie€ 28,10 per standplaats
non-food€ 15,00 per meter
food€ 19,95 per meter
snacks€ 58,95 per meter
Huurkraam€ 33,00 + 21% BTW (geen administratiekosten)

In het belang van de veiligheid moet er een vrije doorgang zijn voor hulpverleningsvoertuigen tussen de standplaatsen. Er mogen dus geen obstakels (rekken/bakken etc.) onder de klep, op het wegdek worden geplaatst. Ook zijschotten of zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om -in beperkte mate- goederen aan de klep te hangen. Wagens met een diepte van meer dan 2.90 meter mogen geen plaatsnemen op het marktterrein.