Paardenmarkt

Hoe werkt het op de paardenmarkt?

De paardenmarkt is op de brink tussen de Zuiderstraat en 't Achterom. De aanvoer vindt 's nachts en vroeg in de ochtend plaats. Alle dieren worden bij de twee inlaatposten van het marktterrein gekeurd door een dierenarts. Na betaling van het marktgeld, kan men het terrein op om een geschikte aanbindplek te vinden. Een zogenoemde balie. Een vaste groep handelaren reserveert elk jaar een aantal balies (deze zijn voorzien van hun naam). Handelaren die zich niet vooraf melden, kunnen hun dieren aanbinden aan de vrije balies.

De handel begint om 06.00 uur. Wanneer de handelaar een potentiële koper heeft gevonden kan hij zijn paard laten zien op de monsterbaan die hiervoor op het marktterrein is uitgezet. Een koper kan dan kijken hoe het dier loopt. Is een paard eenmaal verkocht, dan kan de kersverse eigenaar via de speciale paardenroute naar de exportkeuring (als het dier de grens overgaat) en het gebied waar de paardentrailers en veetransportwagens staan. Om 15.00 uur sluit de paardenmarkt, waarna de paarden vóór 16.00 uur van het terrein af moeten zijn.

Transport aangekochte paarden/pony's

Centraal op de paardenmarkt staat een kantoorunit waarin het secretariaat is gevestigd. Als service hangt een bord aan deze unit waarop u transporten kunt aanvragen c.q. aanbieden. U vult op een kaartje gegevens in (telefoonnummer en bestemming) en bevestigd deze aan het display. Daarnaast bestaat de mogelijkheid uw transportvraag te laten omroepen. Een transporteur voor uw dier kunnen wij uiteraard niet garanderen.

Regels op de paardenmarkt

Om de markt voor mens en dier goed te laten verlopen, moeten de handelaren zich houden aan de Wet Dieren, onze verordening op de paardenmarkten en de regels omtrent export.

Jaar Paarden Ezels Overig
2019 1296 18  
2018 1354 22  
2017 1754 22  
2016 1253 12  
2015 1128 6  
2014 1512 25  
2013 1679 10  
2012 2343 9  
2011 2096 30  
2010 2243 10  
2009 2319 21  

 

In het kader van de Openbare Orde en Veiligheid is het niet toegestaan, dat paarden of pony’s via de warenmarkt worden aangevoerd of afgevoerd. Deze vermenging met de bezoekersstroom is onwenselijk!

Parkeer voortaan uw transportmiddel in de directe omgeving van de paardenmarkt. Zie het kaartje met de route en parkeergelegenheden.

wegenkaart parkeren transport Zuidlaardermarkt