Warenmarkt

Zuidlaardermarkt 2020 afgelast! De 820e Zuidlaardermarkt die dit jaar op 20 oktober zou worden gehouden, is in verband met het coronavirus afgelast. Dat heeft de gemeente Tynaarlo, die het evenement organiseert, besloten.

Aanmelden als handelaar op de markt

Handelaren op de Zuidlaardermarkt moeten ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Ook wanneer een handelaar de markt jaarlijks aandoet, moet hij ieder jaar een actueel bewijs van inschrijving bij de KvK aanleveren. Het aanmeldingsformulier met bijlagen moet vóór 1 augustus binnen zijn bij de gemeente. Aanmeldingen ontvangen op of na 10 juli 2020 worden op de wachtlijst geplaatst. Handelaren kunnen zich alléén via het digitale formulier aanmelden. Te laat ontvangen en onvolledige aanvragen, of aanvragen via e-mail of brief, worden niet in behandeling genomen. 

Alle toegelaten handelaren ontvangen een acceptgirokaart voor het marktgeld. Verder ontvangen zij een toewijzingsbrief met daarin een sector en standplaatsnummer, bijvoorbeeld sector C 106. Ongeveer 2 weken vóór de Zuidlaardermarkt worden de standplaatsen en het bijbehorende nummer op het wegdek gespoten met wegenverf. Op de dag zelf volgen de handelaren de route naar hun toegewezen sector. In de sector loodsen twee controleurs de handelaren naar hun plek. Vanaf 06.00 uur mag met de verkoop worden gestart.

Wachtlijst

Er is meer vraag naar een plek op de markt, dan dat er ruimte is. Daarnaast wil de gemeente een mooie diversiteit aan producten op de markt. Daarom werken we met een wachtlijst en kunnen we niet iedereen een plek bieden. Medio september is de markt voor ongeveer tachtig procent ingedeeld. Dan is duidelijk hoeveel meter nog beschikbaar is voor handelaren. Degene die niet toegelaten worden krijgen hiervan bericht.

Opbouw marktgeld

Vast bedrag elektra en promotie € 28,10 per standplaats
non-food € 15,00 per meter
food € 19,95 per meter
snacks € 58,95 per meter
Huurkraam € 22,00 + € 5,00 administratiekosten

Regels en eisen aan kramen en verkoopwagens

In het belang van de veiligheid moet er een vrije doorgang zijn voor hulpverleningsvoertuigen tussen de standplaatsen. Er mogen dus geen obstakels (rekken/bakken etc.) onder de klep, op het wegdek worden geplaatst. Ook zijschotten of zijkleden zijn niet toegestaan. Het is wel toegestaan om -in beperkte mate- goederen aan de klep te hangen. Wagens met een diepte van meer dan 2.90 meter mogen geen plaatsnemen op het marktterrein.