Vrijwilligerswerk

Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk? Op de website van het Steunpunt Vrijwilligerswerk vindt u een overzicht met de meest uiteenlopende vacatures voor vrijwilligers.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk heeft een ondersteunende en adviserende rol op het gebied van vrijwilligerswerk. Ze helpen vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast stimuleren zij het doen van vrijwilligerswerk in de gemeente Tynaarlo door middel van PR, promotie en activiteiten. In de vrijwilligersvacaturebank brengt het Steunpunt vraag en aanbod bij elkaar.

Vrijwilligersverzekering

De gemeente Tynaarlo heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een vrijwilligersverzekering afgesloten. De premie voor deze verzekering wordt door de gemeente betaald. Handig is dat vrijwilligers automatisch verzekerd zijn, het is niet nodig vrijwilligers hiervoor apart aan te melden of te registreren. Niet alleen vrijwilligers, maar ook mantelzorgers zijn meeverzekerd.

Wie is verzekerd?

De vrijwilligersverzekering geldt voor alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband werkzaamheden verrichten. Zij moeten dit werk onverplicht en onbetaald doen. De vrijwilligers moeten daarbij een maatschappelijk belang dienen. Het mag dus niet gaan om een eigen belang of commercieel belang. Daarom zijn de volgende groepen niet meeverzekerd:

Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie. Voor deze groepen gelden speciale regelingen.

Vereniging van Eigenaren (VvE). Een VvE zet zich in voor eigenaren van bijvoorbeeld een appartementencomplex. Hier gaat het om een privébelang, geen maatschappelijk belang.

Bezoekers, deelnemers, kinderen die spelen in de speeltuin, leden, dieren etc. vallen ook niet onder de dekking van de polis.

Wat is verzekerd?

Alleen schade die te maken heeft met het werk dat de vrijwilligers uitvoeren is verzekerd. Op de polis is ook de aansprakelijkheid voor de rechtspersoon opgenomen. Die aansprakelijkheid is alleen verzekerd, als er schade ontstaat door het uitvoeren van vrijwilligerswerk door een vrijwilliger, waarvoor je als "werkgever" aansprakelijk bent. Wordt de organisatie aansprakelijk gesteld, omdat leden bijvoorbeeld schade hebben veroorzaakt bij derden, dan is dat niet verzekerd. Leden zijn immers geen verzekerden op de polis. De organisatie (vereniging, stichting etc.) zelf is geen verzekerde op de polis. Ook het eigendom van een organisatie zelf of zaken die zij onder opzicht heeft (bijvoorbeeld gehuurde zaken) vallen niet onder de dekking.

Aandachtspunten voor een organisatie

Er kunnen claims bij een organisatie komen te liggen, waarbij geen vrijwilligers zijn betrokken. Dan is er ook geen dekking op de VNG Vrijwilligersverzekering. Daarom is het verstandig dat een organisatie een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering niet opzegt of juist sluit als men deze nog niet heeft gesloten.

Gaat het om een (groter) evenement, dan kan het ook verstandig zijn een evenementenverzekering te sluiten. De gemeente Tynaarlo heeft namelijk geen collectieve evenementenverzekering afgesloten.

Voorwaarden en dekkingen

De gemeente heeft gekozen voor de meest uitgebreide dekking. Er is dekking op de volgende gebieden:

VNG Vrijwilligers BasisPolis

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • VNG Vrijwilligers Pluspolis
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Schade en dan?

Eerst gaat u na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger of op die van de organisatie gemeld kan worden. Deze gaat namelijk voor op de VNG Vrijwilligersverzekering. Als het mogelijk is, dan meldt u de schade bij die betreffende verzekeraar. Zo niet, dan meldt u de schade met een (digitaal) schadeformulier bij de gemeente. Dit is alleen mogelijk wanneer u ingeschreven bent als inwoner van de gemeente Tynaarlo. Woont u elders en heeft uw woongemeente ook een VNG Vrijwilligersverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw eigen gemeente, ook al is de schade in een andere gemeente veroorzaakt.

De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar. De verzekeraar neemt de schade in behandeling en informeert de gemeente na afloop, over hoe de schade afgehandeld is.

Belangrijk!

Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U kunt de schade dan direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente melden. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals hierboven beschreven.

Vragen?

Wilt u meer weten over de voorwaarden en dekkingen, kijk dan op de website van Centraal beheer.

Het digitaal schadeformulier kunt u  mailen naar info@tynaarlo.nl uitprinten en opsturen (of langsbrengen) op het adres Kornoeljeplein 1, 9480 AB Vries.

Voor al uw vragen over deze verzekering kunt u ook rechtstreeks bellen met Centraal Beheer Achmea, telefoon 055-5798600.