Ouderenadviseur

Er kan een moment komen dat u als oudere hulp nodig heeft. Soms is het voldoende dat iemand u vertelt waar u die hulp kunt vinden. Het kan echter ook dat u meerdere vormen van hulp- en dienstverlening nodig heeft. En niet weet wat voor u de beste oplossing is. U en ook uw omgeving (zoals familieleden en buren) kunnen dan een beroep doen op de ouderenadviseur.

De ouderenadviseur is een speciaal opgeleide ouderenwerker bij wie ouderen die zelfstandig wonen, terecht kunnen met vragen en problemen die te maken hebben met het ouder worden. De ouderenadviseur:

  • geeft informatie en advies;
  • biedt ondersteuning en begeleiding, zodat u baas blijft over uw eigen situatie en krijgt wat u nodig heeft;
  • bemiddelt zo nodig tussen u als hulpvrager en de instelling die de hulp verleent.

Alle personen van 55 jaar en ouder die zelfstandig wonen in de gemeente Tynaarlo kunnen gratis gebruik maken van de diensten van de ouderenadviseur.

U kunt de ouderenadviseur inschakelen als u vragen of problemen heeft over bijvoorbeeld:

  • uw woonsituatie;
  • uw inkomen;
  • het vervoer/ uw mobiliteit;
  • tijdsbesteding;
  • het afhankelijk worden;
  • eenzaamheid.

Vaak is een probleem niet telefonisch op te lossen. Dan kan de ouderenadviseur u een bezoek brengen. De ouderenadviseur is te bereiken via de website van Stichting Trias of telefonisch via 0592-338938.

Ook handig