Mantelzorg

Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, een familielid of bekende? Bijvoorbeeld vanwege een langdurige ziekte, een beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger.

U kunt ondersteuning krijgen van de gemeente Tynaarlo. Neem hiervoor contact op met het sociaal team. Dat kan tijdens één van de inloopspreekuren in Eelde, Vries of Zuidlaren. U kunt ook bellen naar 0592-266737 of hieronder het contactformulier invullen.

Wij kunnen als gemeente ondersteuning bieden in de vorm van informatieverstrekking, voorlichting en persoonlijk advies. Daarnaast organiseren wij activiteiten, lotgenotencontacten en thema-avonden.

Hebt u vragen of behoefte aan ondersteuning? Stuur dan een e-mail aan sociaalteam@tynaarlo.nl. Of bel met 0592 – 266737. Mensen uit het sociaal team gaan dan met u in gesprek om uw situatie te bespreken en te kijken welke hulp en steun u nodig heeft. Zij kunnen u helpen om hulp in te schakelen waar dat nodig is.

De combinatie werk en mantelzorg is niet altijd even gemakkelijk. Veertig procent van de werknemers met mantelzorgtaken voelt zich zelfs zwaar- tot overbelast.

Om overbelasting te voorkomen is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk. Hebt u, om dat te bereiken, ondersteuning nodig of advies? Bel dan de Mantelzorglijn van Mezzo: 0900 - 2020496 (€ 0,10 per minuut).

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van Werk en Mantelzorg.

Het mantelzorgcompliment als financiële gift betstaat niet meer in Tynaarlo. In plaats daarvan hebben wij er als gemeente voor gekozen om mantelzorgers respijtzorg te bieden. Om de zorg voor de ander voor eventjes aan een ander over te laten. Zodat u even tijd heeft voor uzelf. De zorg kan dan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, of verblijf in een logeerhuis. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen. Respijtzorg vraagt u aan via het sociaal team.

Wat zijn de voorwaarden?

Respijtzorg heeft de volgende voorwaarden:

  • De hulpvrager woont in de gemeente Tynaarlo.
  • De waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd.
  • Op grond van artikel 5.1.1 van de wettekst Wmo 2015, worden de persoonsgegevens van de mantelzorger verwerkt in het dossier van de hulpvrager.
  • De mantelzorger moet kunnen aantonen dat hij of zij langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt.

Het budget

Wij beoordelen per situatie welke respijtzorg nodig is om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. De kosten betalen we rechtstreeks aan de persoon of instantie die voor de mantelzorger invalt. Wanneer dat lastig of niet mogelijk is, kunt u in aanmerking komen voor een persoonsgebonden budget (PGB).

Jaarlijks is er aandacht voor 'de dag van de mantelzorger'. Dit is een themadag voor jong en oud die in het teken staat van ontspanning en ontmoeting. En het verwennen van mensen die dag in, dag uit belangeloos voor hun medemens zorgen. Voor de jonge mantelzorgers worden vaker in het jaar activiteiten georganiseerd.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over activiteiten zoals de Dag van de Mantelzorger of informatie toegestuurd krijgen? Geef dan uw naam en adres door aan het sociaal team via sociaalteam@tynaarlo.nl. Of bel met 0592 - 266 737. U kunt ook informatie vinden op www.mantelzorgtynaarlo.nl.