Jeugd en gezin

Hebt u een vraag over opvoeden of opgroeien? Of bent u op zoek naar jeugdhulp? Het sociaal team van de gemeente maakt onderdeel uit van het netwerk Centrum Jeugd en Gezin (CJG).

Wij kunnen dit netwerk voor u inschakelen. Neem hiervoor telefonisch contact op met het sociaal team via 0592 - 266 737, stuur een email naar sociaalteam@tynaarlo.nl of kom langs tijdens het spreekuur.

één gezin, één plan, één aanspreekpunt

In het CJG zitten de zorg- en hulpverleners rondom het gezin. Denk bijvoorbeeld aan jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, jeugdhulp, gezinscoaching en onderwijs. Door deze samenwerking merken we problemen eerder op en kunnen we die met het gezin bespreken. Want de wensen, mogelijkheden en eigen kracht van het gezin staan centraal. Vervolgens maken we een aanpak op maat, waarbij we gebruik maken van de specialisten uit het netwerk. Al die tijd kan het gezin terecht bij één aanpreekpunt.

  Op het consultatiebureau werken jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen die de groei en ontwikkeling van uw kind volgen. Het valt onder de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) en wordt in onze gemeente verzorgd door iCare.

  Eerste contact met de JGZ

  In de eerste week na de geboorte van uw baby krijgt u vanuit de JGZ een uitnodiging voor een gehoortest. In diezelfde periode neemt een jeugdverpleegkundige contact met u op om een afspraak te maken voor een huisbezoek. Zij vult dan samen met u het dossier van uw kind in en vertelt wat de jeugdgezondheidszorg voor u en uw kind kan betekenen. Uiteraard is er ruimte voor al uw vragen.

  Eerste keer naar het consultatiebureau

  Als uw baby 4 weken is, komt u voor het eerst op het consultatiebureau. Tijdens deze afspraak wordt uw baby gewogen en gemeten, wordt er gekeken hoe het gaat met u en uw baby en kunt u vragen stellen. Na elke afspraak krijgt u een vervolgafspraak mee. Onder andere voor de inentingen die via het Rijksvaccinatieprogramma worden aangeboden.

  Adressen Icare gemeente Tynaarlo:

  Icare JGZ Eelde
  Schoollaan 25
  9761 AA  Eelde
  jgztynaarlo@icare.nl

  Icare JGZ Vries
  Nieuwe Holtenweg 3
  9481 CM  Vries
  jgztynaarlo@icare.nl

  Icare JGZ Zuidlaren
  Koningstraat 2e
  9471 GG  Zuidlaren
  jgztynaarlo@icare.nl

   

  In elke fase van het opgroeien van uw kind is wel eens een moment dat u met een vraag zit.

  • Moet ik me zorgen maken als mijn peuter weinig praat?
  • Wat doe ik als mijn kind steeds uit bed komt 's avonds?
  • Hoe zorg ik ervoor dat mijn puber gezond blijft eten?

  Een groot aantal tips over opvoeden en opgroeien vindt u op de website van Stiching Opvoeden.nl. Daarnaast kunt u altijd voor advies aankloppen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. Neem hiervoor telefonisch contact op met het sociaal team via 0592 - 266 737, stuur een email naar sociaalteam@tynaarlo.nl of kom langs tijdens het spreekuur.

  Het is belangrijk dat u uw vraag of zorgen eerst bespreekt met een medewerker van het sociaal team van de gemeente. Onze medewerker schakelt dan het CJG-netwerk voor u in. Neem hiervoor telefonisch contact op met het sociaal team via 0592 - 266 737, stuur een email naar sociaalteam@tynaarlo.nl of kom langs tijdens het spreekuur.

  Als vervolgens blijkt dat er specialistische hulp nodig is, wordt het Expertiseteam Jeugd ingeschakeld. De medewerkers in dit team helpen u uw hulpvraag zo snel mogelijk volledig en duidelijk te krijgen. Op basis daarvan kunnen zij u helpen de juiste gespecialiseerde hulp te vinden.

  Zoekt u hulp of advies bij kindermishandeling of ander huiselijk geweld, dan kunt u terecht bij Veilig Thuis. Ook wanneer u zich zorgen maakt over anderen. Ga direct naar de pagina met informatie over het meldpunt.

  Is er sprake is van een acute levensbedreigende crisissituatie? Bel dan 112

  Op het moment dat er spoedeisende hulp nodig is voor kinderen en gezinnen in crisissituaties, kunt u:

  • Tijdens kantooruren contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer 0592-266737;
  • Buiten kantoortijden (17.00 - 08.30 uur en zon-feestdagen) kunt u bellen met Spoed4Jeugd, via telefoonnummer 0592-381530.

  Ook handig