Iedereen moet mee kunnen doen

Tynaarlo gaat voor een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen. Die visie presenteerde het college van B&W in de notitie ‘Op weg naar een inclusief Tynaarlo’. Die zij, onder het mom van niet ‘praten over’ maar ‘praten met’, samen met het VN Panel en Visio de Brink hebben opgesteld. Deze notitie is op 27 november 2018 vastgesteld door de gemeenteraad.

B&W zijn in hun inclusie-ambitie mede gemotiveerd door het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. Nederland is sinds 14 juni 2016 door dit verdrag verplicht zich voor een inclusieve samenleving in te zetten. Meedoen zonder belemmeringen, ongeacht wat de leeftijd, achtergrond, gender of beperking van mensen is. Daar maken we ons in Tynaarlo hard voor.

Agenda

Uiteraard kan niet alles tegelijk. Daarom is er in Tynaarlo een ‘inclusie-agenda’ opgesteld met daarin actiepunten. Die agenda heet ‘Stapje voor stapje’.

Dit zijn de agendapunten die tot nu toe behandeld zijn:

  • Bewustwording en betrokkenheid
  • Fysieke toegankelijkheid
  • Onderwijs
  • Website gemeente Tynaarlo

VN-Panel

Belangrijk voor een toegankelijker Tynaarlo is het VN-Panel. Het panel bestaat uit acht leden die ervaringsdeskundige zijn. Een aantal van hen heeft een verstandelijke beperking en een aantal een lichamelijke beperking. Zij denken mee over hoe de toegankelijkheid in Tynaarlo verbeterd kan worden en geven daarvoor de gemeente en anderen gevraagd en ongevraagd advies. Zij werken vanuit het VN-verdrag.

Het Panel is sinds 2015 actief. Ze hebben onder andere meegedacht over een toegankelijke website voor de gemeente Tynaarlo en ervoor gezorgd dat er tijdens de Zuidlaardermarkt een invalidentoilet is. Ook hebben ze horecabedrijven in de gemeente bezocht om bewustwording over de toegankelijkheid te creëren en het onderwerp ‘fysieke toegankelijkheid van gebouwen’ op de agenda gezet.

Meer weten over het VN-Panel? Ga naar www.vnpaneltynaarlo.nl 

Stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen

Uit dat laatste onderwerp is onder andere een stimuleringsregeling voor gebouweigenaren voortgekomen. Deze stimuleringsregeling is een financiële bijdrage voor eigenaren van gebouwen met een publieksfunctie om de toegankelijkheid van hun pand te verbeteren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verbreden van de ingang of het plaatsen van een hellingbaan, zodat ook mensen met een rolstoel ergens makkelijk naar binnen kunnen.

Meer informatie over de stimuleringsregeling en het aanvraagformulier vindt u op onze website op de pagina stimuleringsregeling vergroten toegankelijkheid gebouwen.

Ook handig