Zorg en ondersteuning

Underlying tasks

Sociale Teams

Heeft u vragen over welzijn, zorg, jeugd en werk? Voor praktische informatie, advies en hulp kunt u terecht bij onze sociale teams.

Wmo-voorzieningen

Om zelfredzaamheid en deelname aan het sociale leven te bevorderen, bieden wij een aantal voorzieningen aan vanuit de Wmo.

Jeugd en gezin

Vragen of zorgen over opvoeden en opgroeien? Zoek contact met het sociaal team. Zij schakelen het Centrum voor Jeugd en Gezin voor u in.

Ouderenadviseur

Er kan een moment komen dat u als oudere hulp nodig heeft. Maar wat is dan de beste oplossing? Hiervoor kan u de ouderenadviseur inschakelen.

Zorgaanbieders en PGB

Wij hebben afspraken met diverse zorgaanbieders en vertellen graag waar u terecht kunt. Speciale zorg nodig? Vraag dan een PGB aan.

Mantelzorg

Zorgt u al lang onbetaald voor uw partner, familielid of bekende? Vanwege ziekte, beperking of hoge leeftijd? Dan bent u mantelzorger

Vrijwilligerswerk

Zoekt u vrijwilligerswerk? Kijk dan eens bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk. En wist u dat we in Tynaarlo een vrijwilligersverzekering hebben?

VN Panel

Het VN panel adviseert de gemeente over wat (nieuw) gemeentelijk beleid of handelen voor gevolgen heeft voor mensen met een beperking.

Advies en meldpunt Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ)

Maakt u zich zorgen over iemand of veroorzaken personen in uw woonomgeving ernstige overlast? Hiervoor is het meldpunt OGGZ.

Meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Zoekt u hulp of advies bij kindermishandeling of ander huiselijk geweld? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis.

Iedereen moet mee kunnen doen

Tynaarlo gaat voor een ‘inclusieve samenleving’, waarin alle inwoners, dus ook mensen met een beperking, op alle gebieden volwaardig kunnen meedoen.

Meldpunt Toezicht en Handhaving

Denkt u dat een zorgaanbieder een fout maakt, fraude pleegt of niet de kwaliteit biedt die de organisatie zou moeten bieden? Laat het ons dan weten.

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Bent u op zoek naar iemand die u kan helpen met de gesprekken die u voert met de gemeente? Of weet u niet bij welk loket u moet zijn met uw hulpvraag?