Mantelzorg

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor een partner, familielid, vriend of kennis die hulp nodig heeft, een beperking heeft of langdurig ziek is. Dankzij mantelzorgers kunnen zij langer thuis blijven wonen. Veel mensen geven met plezier mantelzorg. Maar het kan ook heel zwaar zijn.

Ondersteuning van de mantelzorger
Door de gemeente kan ondersteuning worden geboden in de vorm van informatie, voorlichting en persoonlijk advies. Daarnaast worden er activiteiten, lotgenotencontacten en thema-avonden georganiseerd.

Heeft u vragen of behoefte aan ondersteuning stuur dan een e-mail aan sociaalteam@tynaarlo.nl of bel met 0592 – 266737.

Mensen uit het sociaal-team gaan met u in gesprek om uw situatie te bespreken en te kijken welke hulp en steun u nodig heeft. Zij kunnen u helpen om hulp in te schakelen waar dat nodig is.

Verder zijn vrijwilligers actief die samen met de zorgvrager iets ondernemen om zo de taak van de mantelzorger te helpen ontlasten. Jaarlijks is er aandacht voor 'de dag van de mantelzorger'. Dit is een themadag voor jong en oud die in het teken staat van ontspanning, ontmoeting en het verwennen van mensen die dag in, dag uit belangeloos voor hun medemens zorgen. Voor de jonge mantelzorgers worden vaker in het jaar activiteiten georganiseerd.

Wilt u op de hoogte gehouden worden over activiteiten zoals de Dag van de Mantelzorger of informatie toegestuurd krijgen, geef dan uw naam en adres door aan één van de sociale teams.
U kunt ook informatie vinden op www.mantelzorgtynaarlo.nl

Blijk van waardering
Het mantelzorgcompliment is per 1 januari 2015 vervallen. Het budget is overgeheveld naar de gemeenten.
De gemeente Tynaarlo heeft ervoor gekozen om het budget in te zetten voor Respijtzorg. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun zorgtaken even helemaal aan een ander over te laten. De zorg kan worden overgenomen door een beroepskracht of vrijwilliger. Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang of verblijf in een logeerhuis. Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen.

Wat zijn de voorwaarden?

  • De hulpvrager woont in de gemeente Tynaarlo;
  • De waardering geldt voor het kalenderjaar waarin deze wordt aangevraagd;
  • Op grond van artikel 5.1.1 van de wettekst Wmo 2015, worden de persoonsgegevens van de mantelzorger verwerkt in het dossier van de hulpvrager;
  • De mantelzorger moet kunnen aantonen dat hij of zij langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner, ouder, kind of ander familielid, vriend of kennis zorgt.

Het budget
Per situatie wordt door de gemeente beoordeeld welke respijtzorg ingezet moet worden om overbelasting van de mantelzorger te voorkomen. Het budget wordt alleen in PGB vorm verstrekt, als het rechtstreeks betalen van de kosten niet passend is.

Hoe kan ik de blijk van waardering aanvragen?
De blijk van waardering kunt u aanvragen per e-mail sociaalteam@tynaarlo.nl of bel met 0592-266737.

Mantelzorg en werk
De combinatie werk en mantelzorg is niet altijd even makkelijk. 40% van de werknemers met mantelzorgtaken voelt zich zwaar- tot overbelast. Om dit te voorkomen is een goed evenwicht tussen zorg, werk en ontspanning belangrijk. Heeft u ondersteuning nodig of advies? Dan kunt u de Mantelzorglijn van Mezzo bellen: 0900 - 2020496 (€ 0,10 p/m). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.werkenmantelzorg.nl

Meer informatie
Stichting Trias Welzijn verzorgt de mantelzorgondersteuning en coördineert de 'Vrijwillige Hulpdienst' voor de inwoners van de gemeente Tynaarlo. U kunt er terecht voor informatie, voorlichting en persoonlijk advies. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.stichtingtrias.nl.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land