Financiën

Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen
Voor sommige Wmo-voorzieningen wordt een eigen bijdrage gevraagd. De eigen bijdrage wordt vastgesteld en geïnd door het Centraal Administratiekantoor Bijzondere Ziektekosten (CAK). Bereken uw eigen bijdrage op de website van het CAK

Belastingvoordeel
Chronisch zieken en gehandicapten maken jaarlijks veel extra kosten voor bijvoorbeeld medische hulp. Die kosten zijn voor een groot deel aftrekbaar via de belastingen. Meer informatie hierover staat op de website www.meerkosten.nl van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad (CG-Raad). Voor mensen met hoge zorgkosten geeft deze site ook een praktische handleiding bij de aangifte inkomstenbelasting.

Kwijtschelding of vermindering gemeentelijke heffingen en belastingen
Belastingplichtigen aan de gemeente Tynaarlo die een minimum inkomen en een "minimum" vermogen hebben, kunnen kwijtschelding van gemeentelijke afvalstoffenheffing aanvragen. Bij de afvalstoffenheffing wordt alleen kwijtschelding verleend in de vaste lasten en voor maximaal 305 kilo afval per jaar bij alleenstaanden en voor maximaal 605 kilo afval per jaar bij gezinnen. Inwoners van de gemeente Tynaarlo kunnen kwijtschelding aanvragen bij Hefpunt. De aanvraag voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting wordt dan ook in gang gezet.

Bijzondere bijstand
In enkele gevallen geeft de gemeente extra geld bovenop de bijstandsuitkering. Bijvoorbeeld bij extra kosten door ziekte. Kijk voor meer informatie op http://www.wpda.nl/mijn-inkomen/bijzondere-bijstand

Collectieve zorgverzekering
Een goede zorgverzekering is heel belangrijk, maar ook duur. Mensen met een laag inkomen kunnen via de gemeente gebruik maken van een collectieve zorgverzekering. Meer informatie vindt u hier.

Gemeentelijke Kredietbank GKB
De GKB is een overheidsinstelling voor hulp bij schulden, preventie van schulden, inkomensbeheer en sociale kredietverlening.

Maak uw eigen geldplan met Startpunt Geldzaken
Wilt u vaker geld overhouden aan het einde van de maand? Heeft u geldzorgen of moeite om rond te komen? Of heeft u geld over en wilt u informatie hoe u daar zorgvuldige keuzes in maakt?
Bij Startpunt Geldzaken worden hierover handige tips gegeven. Kies via tynaarlo.startpuntgeldzaken.nl het geldplan dat het beste bij uw situatie past en vul het online in. Het invullen van een geldplan is anoniem en gratis.

Folder 'Vragen over geldzaken; bij wie kan ik terecht?'
Er zijn veel mogelijkheden om hulp te krijgen als u krap bij kas zit. In de folder 'Vragen over geldzaken; bij wie kan ik terecht?' staat een overzicht van diverse regelingen.

Hulp nodig?
Heeft u vragen over de geldplannen of hulp nodig bij het invullen van een geldplan? U kunt hiervoor terecht bij de sociale teams van de gemeente Tynaarlo: bel via 0592-266737 of mail naar sociaalteam@tynaarlo.nl.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land