Belangrijke links

 

 • Regelhulp: Regelhulp is een digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning. Het webportaal bevat actuele informatie op het gebied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. 

 • Wet langdurige zorg: Heeft iemand altijd toezicht nodig of moet er 24 uur per dag zorg dichtbij zijn? Dan heeft deze persoon recht op passende zorg met verblijf in een zorginstelling. Dit is geregeld in de Wet langdurige zorg. De wet is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 

 • Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.

 • Het Centraal Administratie Kantoor (CAK)Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Ook ronden zij de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) over 2013 af. Dit doen zij tot 1 januari 2016.
   
 • ValysMensen met een mobiliteitsbeperking kunnen een beroep doen op Valys voor uitstapjes over een afstand van meer dan 30 km. Voor de korte afstanden is er de belbus. De BelBus voor Vries en Zuidlaren wordt georganiseerd door Trias . De BelBus voor Eelde wordt door de Stichting Belbus Eelde uitgevoerd. Maar Als u verder van huis wilt, dan is er Valys
   
 • Humanitas:  Humanitas biedt verschillende activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. 

 • Stichting Trias: Voor de korte afstanden is er de BelBus. De BelBus voor Vries en Zuidlaren wordt georganiseerd door Trias. Trias is een instelling voor welzijn en kinderopvang in de gemeente Tynaarlo en omgeving. Medewerkers van Trias zijn vertegenwoordigd in de sociale teams van de gemeente Tynaarlo.

 • MEE Drenthe: MEE Drenthe biedt informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden. MEE consulenten zijn vertegenwoordigd in de sociale teams van de gemeente Tynaarlo.

 • Netwerk Dementie Drenthe: Het Netwerk Dementie Drenthe geeft onder andere informatie over dementie en praktisch hulp.

 • Thuiswonen met dementie: Bij dementie wordt zelfstandig thuis wonen steeds moeilijker. Op deze website vindt u informatie over kleine en grote aanpassingen die u in huis kunt doen om het wonen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

 • Verslavingszorg Noord Nederland: Verslavingszorg Noord Nederland zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land