Denk mee over onze sociale toekomst!

foto wmo zorg jeugd werk

Zorg, welzijn, onderwijs, gezondheidszorg, inburgering, armoede en arbeidsmarktbeleid. Zijn we op de goede weg? Wat moet anders?

Het college van burgemeester en wethouders van Tynaarlo wil dat na de verkiezingen van 21 maart de nieuwe gemeenteraad en het nieuwe college van b&w (ook) op sociaal gebied heldere keuzes kunnen maken. Om dat mogelijk te maken, willen B&W die keuzes in kaart laten brengen.

Dat gebeurt uiteraard met uitgebreide ambtelijke steun. Maar ook de hulp van werkers, cliënten en belangstellenden op sociaal gebied is onmisbaar. Denk aan de zorg, welzijnswerk, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding, inburgering en arbeidsmarktbeleid.

Iedereen die dat wil, kan via deze website, en per e-mail sociaaldomein@tynaarlo.nl aan de analyse van het sociaal domein meedoen. Ook is het mogelijk om via onze facebookpagina te reageren op stellingen (scroll daarvoor naar beneden op de tijdlijn).

Op dit moment

Op dit moment staat al de vraag centraal hoe het toekomstige beleid er uit moet gaan zien. In het bijzonder: wat anders moet. Dit bekijken we onder meer vanuit drie verschillende levensbeschouwelijke visies: een sterk individualistische, een collectieve en een sociale. Waarvoor die begrippen staan, zetten we uiteen op een aparte pagina van deze website.

De discussie tot nu toe heeft geleid tot een groot aantal adviezen. Ook die vindt u op een aparte pagina van deze website. Op Facebook stellen we de meeste van de adviezen apart ter discussie.

Deze adviezen moeten het beleid verder verbeteren of ons voorbereiden op toekomstige ontwikkelingen, zoals een stijging van de kosten van het beleid voor het sociaal domein.

Eerder hebben we de volgende vragen besproken:

 1. Welk van haar sociale doelen haalt de gemeente op dit moment? Welke niet? Hoe weten we dat? En hoe komt dat?
 2. Welke economische, sociale en andere ontwikkelingen hebben tot 2030 wezenlijke invloed op het sociaal domein? Welke invloed? En hoe sterk is die?
 3. C. Wat kan de gemeente komende jaren doen om de sociale problemen van de toekomst te tackelen?

Stand van zaken
Inmiddels hebben veel mensen geprobeerd deze vragen te beantwoorden: een ambtelijk werkgroep en een klankbordgroep met inwoners en mensen die beroepsmatig betrokken zijn bij jongeren, ouderen, armoede, schulden, wonen en werkloosheid . Dit heeft geresulteerd in twee overzichten:

 1. De gemeentelijke doelen en de mate waarin de doelen gehaald worden
 2. De belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de gevolgen voor het sociaal domein

Daar is inmiddels een volgend overzicht bij gekomen:

3. een groot aantal adviezen.

Onze belangrijkste vraag is op dit moment: hebben we goede adviezen op een rij gezet? En ontbreken er?

Eerder al

Eerder al getrokken conclusies over de gemeentelijke prestaties van dit moment:

 1. Op veel terreinen zijn verdere verbeteringen gewenst en mogelijk, maar we lijken op de meeste terreinen op de goede weg.
 2. Het stuur volledig omgooien is daarom niet nodig.
 3. Uitzondering is de sociale integratie van mensen die blijvend buiten de boot dreigen te vallen, onder wie zowel mensen die hier zijn geboren als nieuwkomers.

Algemene conclusies over de maatschappelijke ontwikkelingen:

DREIGINGEN:

 • De kosten voor het beleid Sociaal Domein dreigen (fors) toe te nemen.
 • De sociale samenhang dreigt af te nemen. Mensen trekken zich verder terug.
 • Sommige mensen dreigen sociaal en economisch blijvend uit de boot te vallen, zowel mensen die hier geboren zijn als nieuwkomers. (Dit probleem dreigt alleen maar groter en dieper te worden.)

KANSEN:

 • De ontwikkeling van de technologie kan bijdragen aan kostenbeheersing.
 • Nieuwe maatschappelijke initiatieven, zoals de deeleconomie, kunnen de sociale samenhang juist versterken, mensen dichter bij elkaar brengen.

Ben je het hier niet mee eens?

 • Mail ons dan: sociaaldomein@tynaarlo.nl
 • Of discussieer op Facebook: over de doelen of over de ontwikkelingen.
  (scrol naar beneden op de tijdlijn en reageer op diverse stellingen).

Hoe gaan we verder?
We stellen ons binnen en buiten de gemeentelijke organisatie open voor alle kritiek, opmerkingen en ideeën op/over/voor de adviezen die we hebben geformuleerd. Suggesties daarvoor zijn meer dan welkom! Heb je een idee? Mail ons dan: sociaaldomein@tynaarlo.nl. Of stel je idee op Facebook ter discussie.

  


Belangrijke informatie

Hoe meten we het succes van ons beleid?
Ontwikkelingen in beeld
De drie visies
Onze adviezen

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land