Peuterspeelzalen en kinderopvang

Leren spelen en spelend leren is voor ieder jong kind van belang. Dat kan thuis, op de peuterspeelzaal of peuteropvang, op het kinderdagverblijf of bij een gastoudergezin.

ballonnen

Er zijn in onze gemeente drie opvangvormen:

  1. Peuterspeelzaalwerk
    Met activiteiten voor peuters van 2 tot 4 jaar die gericht zijn op spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren van ontwikkelpunten.
  2. Kinderopvang: kinderdagverblijf (KDV), BuitenSchoolseOpvang (BSO) en gastouderschap
    Het opvangen en verzorgen van kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar wanneer beide ouders werken of een opleiding volgen (52 weken per jaar).
  3. Peuteropvang
    Een combinatie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang, van educatie en verzorging, ter voorbereiding op de eerste schooldag.

Geregisteerde verblijven en opvang
Voor adressen van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang kunt u in de digitale gemeentegids kijken. Voor meer informatie over diensten, ouderbijdrage en de aanmeldingsprocedure kunt u contact opnemen met de betreffende kinderopvangorganisatie. Alle centra staan ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier kunt u alle locaties vinden die binnen de gemeente geregistreerd zijn. 

Wanneer kunt u een bijdrage van de gemeente ontvangen?
Als u werkt, kunnen kinderen naar de kinderopvang. Dat brengt kosten met zich mee. Wanneer kinderen naar geregistreerde kinderdagverblijven of gastouders gaan, kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Op Belastingdienst kunt u een proefberekening maken. U weet dan meteen of u kinderopvangtoeslag krijgt en hoeveel. Als u uw kinderen laat opvangen door buren, familie of vrienden, valt dat niet onder de wet. Hiervoor wordt dus géén tegemoetkoming in de kosten verstrekt.

Indien u in onze gemeente woont en geen recht heeft op kinderopvangtoeslag, kunt u in aanmerking komen voor een gesubsidieerde peuteropvangplek. Ouders die wel recht hebben op kinderopvangtoeslag, maar geen gebruik wensen te maken van kinderdagopvang (inclusief peuteropvang) kunnen ook alleen de peuteropvang afnemen, echter zonder gemeentelijke subsidie. Voor meer informatie over de subsidieregeling kinderopvang en het opvragen van aanvraagformulieren kunt u terecht bij: Werkplein Drentsche AA (Intergemeentelijke Sociale Dienst, van o.a. de gemeente Tynaarlo) in Assen, tel 0592- 39 16 00

Wet Kinderopvang 
Het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid heeft voor alle houders van kindercentra, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders beleidsregels geschreven met de kwaliteitsnormen waaraan ze moeten voldoen. Deze regels zijn tevens bedoeld als houvast voor het (eerstelijns) toezicht door het college van burgemeester en wethouders, dat wordt uitgevoerd door de GGD.
Ook bieden de beleidsregels ouders/verzorgers duidelijkheid over wat zij ten minste mogen verwachten aan basiskwaliteit bij een kinderopvang, peuteropvang, peuterspeelzaal, gastouderbureau of gastouder.

Wilt u meer weten over kinderopvang? Neem dan eens een kijkje op de website van de rijksoverheid. 

Wilt u een kinderdagverblijf of gastouderbureau beginnen?
Als u van plan bent een kinderdagverblijf of gastouderbureau te starten, kunt u een verzoek indienen om opgenomen te worden in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Hiermee wordt uw kinderdagverblijf of gastouderbureau als erkend kindercentrum geregistreerd in het LRK.  U kunt een meldingsformulier opvragen op de website van de rijksoverheid. De ingevulde en ondertekende formulieren kunt u sturen naar de gemeente Tynaarlo,    Postbus 5, 9480 AA VRIES.


 

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land