Jeugdbeleid

Jongeren moeten de ruimte krijgen zichzelf te zijn. Daar staan we voor als gemeente. Hierbij spelen fysieke voorzieningen een belangrijke rol. Denk aan peuterspeelzalen, jeugdsozen, kinder- en peuteropvang en jongeren ontmoetingsplekken. Daarnaast is een inhoudelijke aanbod van activiteiten op het gebied van sport, (jongeren)cultuur, welzijn en voorlichting belangrijk.  Ook voor deze groep is het beleid gericht op het voorkomen van dreigende 'uitval' op school, het gezin, in de vrije tijd.

Jeugdbeleid

Jeugd 0-12 jaar
Vroegtijdige hulp bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen kan problemen op latere leeftijd voorkomen. Daarom is ons beleid voor de allerjongsten erop gericht om hen een goede start te geven. Dit onder andere door de inzet van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), de voorschoolse voorzieningen (kinderopvang en peuterspeelzaalwerk), welzijnsstichting Trias, cultuur en de vele vrijwilligers die in (sport)verenigingen activiteiten voor organiseren. In het CJG werken de wijkverpleegkundige, de schoolarts en het schoolmaatschappelijk werk samen.

Jeugd 12-23 jaar
We vinden het belangrijk dat jongeren in onze gemeente de kans krijgen om zichzelf te zijn, leeftijdsgenoten te ontmoeten en zich te ontplooien.  Daarom hebben we voor hen voorzieningen gecreeerd zoals jeugdsozen en jongeren ontmoetingsplekken (JOP).

De jongerenwerkers van de Stichting Trias zijn belangrijke partners bij het uitvoeren van het jeugdbeleid. Ze organiseren activiteiten, bieden ondersteuning bij jongereninitiatieven en geven advies en informatie over allerlei onderwerpen waar jongeren mee te maken krijgen.

Meer informatie over jeugdsozen en jongerenwerk vindt u op de website van de Stichting Trias:

Overlast
Soms gaat de beleving van jongeren niet altijd samen met die van de rest van de buurt. Buurtbewoners ervaren dan overlast van rondhangende jongeren, meestal geluidsoverlast of rommel op straat. Terwijl jongeren zich lang niet altijd bewust zijn van de overlast die zij veroorzaken. Vaak wordt het probleem al opgelost wanneer buurtbewoners met jongeren in gesprek gaan. In sommige gevallen lukt dat echter niet. Bewoners kunnen dan contact opnemen met de politie en een melding maken van de overlast.

Dit kan via het algemene nummer van de politie 009 8844

Wijkteam
De gemeente heeft drie wijkteams waarin overlastsignalen worden besproken. Samen met de wijkagent en jongerenwerker kijken zij om wat voor overlast het gaat, wie de overlast veroorzaakt en wat het team daaraan kan doen.  

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land