Uitgangspunten gemeente

Uitgangspunt
Uitgangspunt van het gemeentebestuur is dat iedereen in de gemeente mee kan doen in het sociale leven en zich kan ontplooien. Daarbij neemt iedere inwoner zoveel mogelijk de regie over zijn/haar eigen leven.

Alleen voor wie dat echt nodig hebben, heeft de gemeente een vangnet in de vorm van financiële en andere hulp. Bij die hulp is de eerste vraag: wat kun je zelf doen of zelf regelen? En wat heb je daarvoor van de gemeente nodig? Het sociaal team gaan hierover met een inwoner of gezin in gesprek.

Een inwoner heeft dus geen recht meer op hulp van de gemeente enkel en alleen omdat hij een bepaalde handicap of een bepaalde ziekte heeft.  De vraag is wat iemand met dat handicap wèl kan en welke hulp hij van zijn gezinsgenoten, familie, buren en vrienden kan krijgen.

Eén plek
Inwoners kunnen in de gemeente Tynaarlo met al hun vragen en problemen op één plek terecht: bij het sociaal team. De teamleden zijn generalisten en brengen de leefsituatie van een persoon of gezin in kaart. Wanneer dat nodig is, schakelen zij specialistische hulp in. Hiervoor hebben zij korte lijntjes met o.a. het Toegangsteam Jeugd, het Werkplein Baanzicht en de Gemeentelijke Krediet Bank.

Zorgorganisaties en -instellingen zijn dus geen eerste aanspreekpunt meer.

Huisartsen mogen bij problemen van jeugdigen zelf doorverwijzen. Voor een beroep op de Wmo verwijzen huisartsen altijd naar het sociaal team. De gemeente streeft  naar een nauwe samenwerking tussen sociale teams, het Toegangsteam Jeugd en de huisartsen.

Maatwerk
De sociale teams leveren maatwerk, want iedereen is anders.

Budgettair neutraal
De gemeenten hebben er 1 januari (2015) belangrijke taken van het Rijk bij gekregen op het gebied van zorg, jeugd en werk. De Rijksoverheid denkt dat de gemeenten deze taken, dicht bij huis, veel goedkoper kunnen uitvoeren dan het Rijk zelf. Daarom krijgen de gemeenten er veel minder geld voor dan het Rijk er zelf aan besteedde.

Het gemeentebestuur van Tynaarlo heeft , net als de meeste andere gemeentebesturen,  besloten om de nieuwe taken uit te voeren met het geld dat het hiervoor van het Rijk krijgt. Bezuinigingen zijn daardoor onvermijdelijk. Zo krijgen alleen mensen nog huishoudelijke hulp die deze hulp niet zelf kunnen organiseren.

De gemeente monitort hoe de uitgaven zich ontwikkelen.

Persoonsgebonden budget uitzondering
Mensen die hulp nodig hebben, krijgen in Tynaarlo deze zorg in natura. Als de benodigde hulp niet in natura beschikbaar is kan een persoonsgebonden budget (PGB) worden verstrekt, waarmee ze zelf de hulp kunnen inkopen.

Bemiddelingskosten hiervoor betaalt de gemeente niet meer.

 

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land