Transformatieplan

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor taken op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en participatie. In dat jaar is veel gebeurd. De drie sociale teams zijn volop bezig geweest en er is nu een expertiseteam voor jeugdzorg. We spraken alle inwoners die zorg hadden en behandelden de nieuwe aanvragen.
Over het algemeen zijn we tevreden over het resultaat dat we in 2015 hebben bereikt, maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Er moet nog veel gebeuren en daarvoor hebben we voor 2016 en 2017 een aantal speerpunten benoemd. Die zijn gekoppeld aan een aantal trends die we waarnemen in Tynaarlo. We willen deze zaken graag aanpakken samen met inwoners, (vrijwilligers)organisaties, en andere belanghebbenden.

De trends in Tynaarlo
In Tynaarlo wonen relatief veel oudere inwoners die gemiddeld langer leven dan elders in Nederland. Ze blijven ook langer zelfstandig wonen. Aan de andere kant heeft Tynaarlo relatief meer jongeren dan andere gemeenten in Drenthe, die gemiddeld minder jeugdzorg ontvangen. Van de jongeren die jeugdzorg krijgen, heeft driekwart de lichtste vormen van zorg.
Het werkloosheidspercentage (6,1 procent) is een stuk lager dan het landelijke percentage (7,5 procent). Ook het aantal mensen met een uitkering is lager dan gemiddeld. Het aantal inwoners met een Wmo-voorziening is lager dan we vooraf hadden ingeschat. Daarentegen zien we een lichte stijging in de vraag naar dagbesteding. Deze trends zijn belangrijke aanknopingspunten voor de gemeente om te bepalen waar we de komende jaren extra aandacht aan willen besteden.

Speerpunten in 2016 en 2017

Groepen bereiken die nu nog onvoldoende bereikt worden
'Meedoen' is een belangrijk speerpunt om te voorkomen dat er andere problemen ontstaan. Ook op zelfredzaamheid zetten we in. Dit kan (het verergeren van) problemen voorkomen. We hebben geconstateerd dat er nog doelgroepen zijn die we onvoldoende bereiken. Denk daarbij aan risico-jongeren die rondhangen en overlast bezorgen. We gaan hen intensief begeleiden om aan hun toekomst te bouwen.
Ook aan mantelzorgers willen we meer aandacht besteden. Veel mensen die voor een naaste zorgen, weten niet dat ze ondersteuning van de gemeente kunnen krijgen. Voor hen kunnen we ook gaan regelen dat ze de zorg even aan een ander kunnen overlaten.
Er zijn ook inwoners die nu geen ondersteuning krijgen. We gaan onderzoeken wat de redenen van niet-gebruik van ondersteuning of zorg is. Daarnaast weten we dat een deel van de inwoners onvoldoende op de hoogte is van de mogelijkheden om financiële ondersteuning te krijgen. We gaan op zoek naar mogelijkheden om hen beter te informeren. Inwoners met schulden willen we tijdig helpen om hen weer op eigen benen te kunnen laten staan.
Voor inwoners die informatie zoeken over ondersteuning of meedoen, gaan we een digitale sociale kaart maken. Een sociale kaart is een overzicht van instellingen op het gebied van welzijn, gezondheidszorg, en maatschappelijke dienstverlening. De sociale kaart verwijst naar aanbod en activiteiten op het gebied van hulp en ondersteuning met betrekking tot een bepaalde doelgroep.

Preventiever, lichter en nabijer aanbod
We gaan nieuwe vormen van ondersteuning of zorg ontwikkelen die preventiever en lichter zijn. Het doel is de vraag van een inwoner zo eenvoudig en vroeg mogelijk op te lossen. De zwaardere zorg blijft natuurlijk beschikbaar voor wie dat passend is.
Niet alle echtscheidingen verlopen gladjes. Helaas is er regelmatig sprake van een 'vechtscheiding', waarbij kinderen in een nare positie komen te verkeren. Daardoor kunnen zij in problemen komen en jeugdzorg nodig hebben. We gaan activiteiten ontwikkelen om problemen als gevolg van vechtscheidingen te voorkomen.
Inwoners die in een sociaal isolement dreigen te komen, willen we de mogelijkheid bieden andere mensen te ontmoeten. We willen dat mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten.

Effectiviteit verhogen
We gaan onderzoeken hoe het nu gesteld is met de zelfredzaamheid van inwoners en de mate waarin zij nu deelnemen aan de samenleving. Van daaruit kunnen we vervolgens gericht beleid ontwikkelen om de zelfredzaamheid en de participatie verder te verbeteren.
We willen de sociale teams en het team voor jeugdzorg nog beter inzetten, zodat we meer kunnen werken volgens het concept 'één gezin, één plan'.
Dit alles doen we gezamenlijk. Heeft u ideeën, initiatieven... we horen ze graag! Reageren kan naar iedereenheefttalent@tynaarlo.nl. U kunt ook bellen met de gemeente 0592 - 26 66 62.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land