Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo (WMMMT)

De Werkgroep Meedoen Mogelijk Maken Tynaarlo (WMMMT) is samengesteld uit personen die zelf, of in hun naaste omgeving, ervaren hoe het is om met een beperking te leven.   Tynaarlo                                                                                                                      

 Taken van de werkgroep zijn:                                                                                                      

  • de gemeente helpen bij het zoeken naar mogelijkheden om meedoen voor burgers met een beperking in Tynaarlo mogelijk te maken;
  • er bij het geven van adviezen vanuit gaan dat iedereen talent heeft
  • meedenken over uitvoeringsgerelateerde projecten en onderwerpen van de gemeente die van belang zijn voor burgers met een beperking; 
  • gevraagd en ongevraagd adviseren aan de Wmo-adviesraad over beleidsvoornemens van de gemeente die raken aan de belangen van burgers met een beperking;
  • samen met de uitvoerend ambtenaren de vertaalslag maken van persoonlijke ervaring van de leden van de werkgroep en/of burgers met een beperking uit Tynaarlo naar uitvoering van beleid;
  • toetsen van de kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente aan de verwachtingen van burgers met een beperking;                   
  • openbare gebouwen en ruimten schouwen op integrale toegankelijkheid
  • achtergronden van een inclusieve samenleving en inclusief beleid uitdragen;
  • aanspreekpunt en achterban zijn voor de Wmo-adviesraad bij onderwerpen die zich richten op en van belang zijn voor mensen met een beperking.

De werkgroep heeft vier maal per jaar een openbare vergadering. De data van deze vergaderingen vindt u op de website van de WMMMT onder Agenda

De werkgroep kan helaas geen individuele belangen van burgers behartigen.

De werkgroep is wel geïnteresseerd in melding van persoonlijke ervaring van burgers met een beperking omdat die basis kunnen zijn voor advisering. 

Meld uw persoonlijke ervaring op de website van de werkgroep.

Voor nieuws van en informatie over regionale en landelijke belangenorganisaties en patiëntenverenigingen kunt u kijken op de website van de werkgroep

Secretariaat: 
Mw. S. Brongers                                                                                                          

Burchtweg 7
9496 PD Bunne 
Tel. 050-3091830
e-mail: secretariaat@toegankelijktynaarlo.nl
Website: www.toegankelijktynaarlo.nl.

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur


Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Meer openingstijden 

Archief website

Copyright

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land