Wethouder Wiersema

Hanneke Wiersema (CDA) is wethouder wegen, verkeer en (openbaar) vervoer, afval en milieu, water en riolering en arbeidsmarktparticipatie. Daarnaast is zij gebiedswethouder voor Zuidlaren. Als inwoner van dit dorp kunt u eenvoudig met haar in contact komen door het inloopspreekuur te bezoeken, of een afspraak met haar in te plannen.

Inloopspreekuur

Wethouder Wiersema houdt iedere tweede donderdag van de maand spreekuur tussen 15.00 uur en 16.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is het spreekuur momenteel telefonisch.

Aanmelden voor het spreekuur is noodzakelijk. U kunt hiervoor tot één dag van tevoren via telefoonnummer 0592-266 662 contact opnemen met de gemeente.

 • Afval en milieu
 • Wegen, verkeer en (openbaar) vervoer
 • Groenonderhoud en begraven
 • Riolering
 • Water
 • Glasvezelnetwerk
 • Openbare verlichting
 • Groningen Airport Eelde (bedrijfsvoering)
 • Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe

 • Werkplein Drentsche Aa (WPDA): lid algemeen en dagelijks bestuur
 • Alescon: lid algemeen en dagelijks bestuur
 • RUD: lid DB/AB
 • Meerschap: lid en plv. voorzitter DB/AB
 • Publiek Vervoer Groningen Drenthe: lid Regio-overleg
 • GGD Drenthe: plaatsvervangend lid
 • N.V. Groningen Aiport Eelde: vertegenwoordiger Stuurgroep
 • N.V. Watermaatschappij Drenthe (WMD): vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering
 • VEGANN (noordelijke gemeentelijke aandeelhouders Essent): vertegenwoordiger Aandeelhoudersvergadering
 • Stichting STIVAM (afval): lid
 • Vereniging Drentse Gemeenten, VDG: plaatsvervangend lid
 • Regio Groningen Assen 2030, programma bereikbaarheid: lid
 • Zorgplein Noord, arbeidsmarktbeleid: lid
 • Stichting Dementie Drenthe: plaatsvervangend lid participantenraad

Al onze wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is.

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra Gopal de gebiedswethouder. Voor vries is dat wethouder Pepijn Vemer. Hanneke Wiersema is gebiedswethouder voor Zuidlaren, Hans de Graaf voor de dorpen ten westen van de snelweg A28 en René Kraaijenbrink voor de dorpen ten oosten van de A28.

Het idee achter het gebiedswethouderschap is om rechtstreeks in contact te komen én te blijven met inwoners. Dit kan door op afspraak bij inwoners langs te gaan, maar ook door evenementen en bijeenkomsten in het dorp te bezoeken. De wethouders maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de inwoners. Wat speelt er en wat hebben mensen nodig? De wethouders dienen als ‘ambassadeurs’ voor de dorpen.