Wethouder Vemer

Pepijn Vemer (D66) is wethouder onderwijs, participatie en communicatie, volkshuisvesting en wonen, bedrijvencontacten en publiekszaken. Daarnaast is hij gebiedswethouder voor Vries. Als inwoner van Vries kunt u eenvoudig met hem in contact komen door het inloopspreekuur te bezoeken, of een afspraak met hem in te plannen.

Inloopspreekuur
Wethouder Vemer houdt iedere tweede vrijdag van de maand spreekuur tussen 14.00 uur en 16.00 uur. Gezien de coronamaatregelen is het spreekuur momenteel telefonisch.
Aanmelden voor het spreekuur is noodzakelijk. U kunt hiervoor tot één dag van tevoren via telefoonnummer 0592-266 662 contact opnemen met de gemeente.

 • Bedrijvencontacten
 • Onderwijs
 • Regiovisie
 • Volkshuisvesting en wonen
 • Overheidsparticipatie
 • Communicatie
 • Publiekszaken en dienstverlening
 • Integratie van nieuwkomers
 • omgevingswet
 • Arbeidsmarktparticipatie

Nevenfuncties (bezoldigd)

De onderstaande nevenfunctie is bezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor loon ontvangt.

 • Vemer Holding BV, eigenaar

Nevenfuncties (onbezoldigd)

Alle onderstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

 • Voorzitter van bestuur Hunebedcentrum
 • Recreatieschap Drenthe: plaatsvervangend lid
 • Vereniging Drentse Gemeenten, VDG: lid
 • N.V. Bank Nederlandse gemeenten, BNG: plaatsvervangend lid
 • Regio Groningen Assen 2030: lid
 • Regio Groningen Assen 2030, programma Kwaliteitsbewaking Stad en Land (Wonen): lid

Al onze wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is.

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra Gopal de gebiedswethouder. Voor vries is dat wethouder Pepijn Vemer. Hanneke Wiersema is gebiedswethouder voor Zuidlaren, Hans de Graaf voor de dorpen ten westen van de snelweg A28 en René Kraaijenbrink voor de dorpen ten oosten van de A28.

Het idee achter het gebiedswethouderschap is om rechtstreeks in contact te komen én te blijven met inwoners. Dit kan door op afspraak bij inwoners langs te gaan, maar ook door evenementen en bijeenkomsten in het dorp te bezoeken. De wethouders maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de inwoners. Wat speelt er en wat hebben mensen nodig? De wethouders dienen als ‘ambassadeurs’ voor de dorpen.