Wethouder Miguel Ririhena

Miguel Ririhena (GroenLinks) is wethouder kunst & cultuur, sociaal domein, onderwijs en sport.

Portretfoto wethouder Miguel Ririhena

 • Jeugd & gezin, inclusief jeugdzorg
 • WMO
 • Onderwijs (beleidsinhoudelijk)
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Zorg
 • Kunst & cultuur
 • Beschermd wonen
 • Maatschappelijke opvang
 • Sport (beleidsinhoudelijk)
 • Nieuwe inwoners, statushouders

 • Algemeen bestuurlijk lid Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) incl. Veilig Thuis Drenthe (VTD)
 • Algemeen bestuurlijk lid Werkplein Drentsche Aa (WPDA)
 • Deelnemer bestuurlijk overleg NMD-samenwerking
 • Woordvoerder Publiek vervoer en zo mogelijk algemeen bestuurlijk lid Publiek vervoer Groningen Drenthe
 • Vereniging Drentse Gemeenten (VDG) PHO-PSI (Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie)