Wethouder Kraaijenbrink

René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) is wethouder ruimtelijke ordening, economische zaken, recreatie en toerisme, landbouw, natuur en landschap.

Daarnaast is hij gebiedswethouder voor De Groeve, Midlaren, Oudemolen, Taarlo, Tynaarlo, Zeegse en Zuidlaarderveen. Als inwoner van een van deze dorpen kunt u eenvoudig met hem in contact komen door een afspraak met hem in te plannen.

 • Economische zaken
 • Ontwikkelbedrijf
 • Recreatie & toerisme
 • Landbouw
 • Landschap
 • Natuur
 • Ruimtelijke ordening
 • GAE-ontwikkeling omgeving
 • Omgevingsvisie

 • Recreatieschap Drenthe: lid
 • Eems-Dollard Regio (EDR): lid
 • RUD: plaatsvervangend lid
 • Veiligheidsregio Drenthe: plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
 • Meerschap: plaatsvervangend lid
 • N.V. Groningen Aiport Eelde: plaatsvervangend lid vertegenwoordiging stuurgroep
 • Agenda voor de Veenkoloniën: lid stuurgroep
 • P10 Samenwerkingsverband: lid Algemeen Bestuur
 • Regio Groningen Assen 2030, programma Economisch Platform: lid
 • Bestuurlijke voorbereidingscommissie Drentsche Aa: lid
 • Overlegorgaan Nationaal Beek- en Esdorpenlandschap Drentsche Aa: lid

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Al onze wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is.

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra Gopal de gebiedswethouder. Voor Vries is dat wethouder Pepijn Vemer. Hanneke Wiersema is gebiedswethouder voor Zuidlaren, Hans de Graaf voor de dorpen ten westen van de snelweg A28 en René Kraaijenbrink voor de dorpen ten oosten van de A28.

Het idee achter het gebiedswethouderschap is om rechtstreeks in contact te komen én te blijven met inwoners. Dit kan door op afspraak bij inwoners langs te gaan, maar ook door evenementen en bijeenkomsten in het dorp te bezoeken. De wethouders maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de inwoners. Wat speelt er en wat hebben mensen nodig? De wethouders dienen als ‘ambassadeurs’ voor de dorpen.