Wethouder Gopal

Oetra Gopal (GroenLinks) is wethouder kunst & cultuur, sociaal domein en duurzaamheid. Daarnaast is zij gebiedswethouder in Eelde-Paterswolde. Als inwoner van dit dorp kunt u eenvoudig met haar in contact komen door het inloopspreekuur te bezoeken, of een afspraak met haar in te plannen.

Inloopspreekuur

Wethouder Gopal houdt eens per maand op donderdag spreekuur. Normaal gesproken vindt dit in Eelde-Paterswolde zelf plaats. Gezien de coronamaatregelen vindt het spreekuur momenteel telefonisch plaats. 

Donderdagen in 2020

Het spreekuur vindt in 2020 nog op de volgende donderdagen plaats: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december.

Het spreekuur vindt tussen 15.00 uur en 16.30 uur plaats. Aanmelden hiervoor is noodzakelijk. U kunt tot één dag voor de genoemde data via telefoonnummer 0592-266 662 contact opnemen met de gemeente om zich hiervoor aan te melden.

 • Kunst & cultuur
 • Jeugdzorg
 • Schuldhulp en armoedebeleid
 • Sociale zaken
 • Volksgezondheid
 • Welzijn
 • Wmo
 • Zorg
 • Duurzaamheid

 • Voorzitter praten over gezondheid van UMCG en VUmc
 • Actief als dagvoorzitter (kennisdag FIOM, verdiepingsmiddag Kopland en Veilig Thuis)
 • Lid Regiegroep personalized and customized health in opdracht van provincie Groningen
 • Werkplein Drentsche Aa (WPDA): lid algemeen bestuur
 • Alescon: lid algemeen bestuur
 • GGD Drenthe: lid
 • Publiek Vervoer Groningen Drenthe: plaatsvervangend lid
 • N.V. Watermaatschappij Drenthe (WMD): plaatsvervangend vertegenwoordiger Aandeelhoudersverg.
 • VEGANN: plaatsvervangend lid
 • Stichting Dementie Drenthe: lid participantenraad

Alle bovenstaande nevenfuncties zijn onbezoldigd. Dat wil zeggen dat de wethouder hiervoor geen loon ontvangt.

Al onze wethouders zijn zowel vak- als gebiedswethouders. Dat betekent dat naast de inhoudelijke portefeuilles waar aan gewerkt wordt, elke wethouder ook een eigen gebied onder de hoede heeft waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is.

Voor Eelde-Paterswolde is Oetra Gopal de gebiedswethouder. Voor vries is dat wethouder Pepijn Vemer. Hanneke Wiersema is gebiedswethouder voor Zuidlaren, Hans de Graaf voor de dorpen ten westen van de snelweg A28 en René Kraaijenbrink voor de dorpen ten oosten van de A28.

Het idee achter het gebiedswethouderschap is om rechtstreeks in contact te komen én te blijven met inwoners. Dit kan door op afspraak bij inwoners langs te gaan, maar ook door evenementen en bijeenkomsten in het dorp te bezoeken. De wethouders maken optimaal gebruik van de kennis en ervaring van de inwoners. Wat speelt er en wat hebben mensen nodig? De wethouders dienen als ‘ambassadeurs’ voor de dorpen.