Minima en meedoen

Als u (langdurig) van een minimuminkomen leeft, dan kan de gemeente u misschien helpen. Daarvoor bestaan meerdere financiële voorzieningen. De gemeente is hier voor aangesloten bij Werkplein Drentsche Aa (WpDA).

Bekijk de regelingen van Werkplein Drentsche Aa en vraag ze direct aan

Regelingen via WpDA

Via de link hierboven vindt u onder andere informatie over de Langdurigheidstoeslag, Bijzondere Bijstand, Collectieve Ziektekostenverzekering, Meedoenpremies en de Witgoedregeling. In veel gevallen kunt u die regelingen ook direct via de website van WpDA aanvragen.

Jeugdsport- en cultuurfonds en de meedoenregeling

Voor deelname aan sport - of cultuuractiviteiten voor kinderen tot 18 jaar kunnen gezinnen met een minimuminkomen voor een financiële bijdrage een beroep doen op het jeugdcultuurfonds en jeugdsportfonds. Volwassenen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage uit de meedoenregeling 18+. Meer informatie over deze regelingen vindt u bij 'sport en cultuur voor minima'.

Stichting Leergeld

Bij stichting Leergeld kunt u een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten van binnen- en buitenschoolse activiteiten, waarvan de kosten niet vergoed worden door andere voorzieningen. Denk hierbij aan schoolbenodigdheden, schoolreisjes of een fiets.

Ook op de website www.samenvoorallekinderen.nl staat allle informatieover minimavoorzieningen voor gezinnen op éen plek.

Speciaal voor mensen met een laag inkomen hebben wij als gemeente een contract afgesloten met Zilveren Kruis Acmea en Menzis. Via deze zorgverzakeraars kunnen zij van een collectieve zorgverzekering gebruik maken.

De verzekering heeft een goede dekking voor chronisch zieken en gehandicapten, tegen een lage premie. Ook het verplicht eigen risico kan worden meeverzekerd. Voor mensen met een laag inkomen betekent dit dat ze niet geconfronteerd worden met onverwachte medische kosten die ze zelf moeten betalen.

Voor wie?

De verzekering is voor iedereen met een laag inkomen. Dus ook voor ZZP-ers. Iedereen met een netto inkomen tot 120% van het sociaal minimum kan de collectieve zorgverzekering aanvragen.

Hoe aanvragen?

U kunt een premievergelijking maken en de verzekering direct aanvragen via de website van Gezond Verzekerd. Liever niet online aanvragen? Neem dan contact op met Werkplein Drentse Aa.