Afwijkende openingstijden

Donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zijn het gemeentehuis en de milieustraat gesloten. Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten. Jeugdhulp is vrijdag 27 mei voor spoedvragen telefonisch bereikbaar van 8.30 - 17.00 uur. De milieustraat is dan geopend. Maandag 6 juni (2e Pinksterdag) is het gemeentehuis gesloten.

Zittingen hoofd- en centraal stembureau

Hieronder vindt u een overzicht van de zittingen van het hoofd- en centraal stembureau.

Maandag 21 maart 10.00 uur - openbare zitting van het hoofd- en centraal stembureau

Op maandag 21 maart wordt de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing bekend gemaakt. De openbare zitting was digitaal te volgen via Microsoft Teams. Hiernaast vindt u het proces- verbaal P22-2 van de zitting.

Vrijdag 4 februari 10.00 uur - openbare zitting van het centraal stembureau

De openbare zitting was digitaal te volgen via Microsoft Teams. Hiernaast vindt u het proces- verbaal I-4 van de zitting.

Dinsdag 1 februari 16.00 uur - niet-openbare zitting centraal stembureau

Het centraal stembureau controleert op de dag na kandidaatstelling, in een niet-openbare zitting, of alle ingeleverde kandidatenlijsten voldoen aan de eisen. Is dit niet het geval, dan heeft een politieke partij nog tot donderdag 3 februari 17.00 uur de mogelijkheid om te zorgen dat de lijst aan alle eisen voldoet.

Maandag 31 januari 9.00 tot 17.00 uur - dag van kandidaatstelling

Op deze dag leveren de politieke partijen, die mee willen doen aan de gemeenteraadsverkiezingen, de lijsten met daarop hun kandidaten in.