Verkiezingen in coronatijd

Op 17 maart 2021 is de Tweede Kamerverkiezing. In verband met het coronavirus treffen wij tijdens deze Tweede Kamerverkiezing extra maatregelen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat het voor u veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Algemene informatie over de verkiezingen

Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de avondklok nog steeds van kracht. Ben je na 21.00 uur onderweg naar huis vanaf een stemlokaal? Of wil je na 21.00 uur kijken bij het tellen van de stemmen? Dat kan. Je hebt hiervoor geen verklaring nodig. Zo kan de verkiezing doorgaan, ook tijdens de avondklok.  Meer informatie:  /verkiezingen/vraag-en-antwoord/welke-afspraken-gelden-over-de-avondklok-tijdens-de-tweede-kamerverkiezing                  

In verband met het coronavirus doet de gemeente Tynaarlo er alles aan om ervoor te zorgen dat u veilig kunt stemmen. Daarom zijn er drie mogelijkheden om te stemmen:

  1. Briefstemmen voor kiezers van 70 jaar en ouder
  2. Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart
  3. Stemmen op 17 maart 

Gezondheidscheck

U ontvangt voor deze verkiezing een gezondheidscheck van het RIVM. Die valt samen met de stempassen bij u op de deurmat. U moet voor u naar het stemlokaal gaat thuis deze gezondheidscheck doorlopen. Beantwoordt u op de verkiezingsdag één van de vragen met ‘Ja’, dan dient u thuis te blijven. U kunt dan een andere kiezer voor u laten stemmen (machtigen).

Bij de stembureauleden wordt een gezondheidscheck afgenomen. Zij zijn alleen stembureaulid als zij alle vragen met ‘nee’ hebben beantwoord.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 meter afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • Bij de in- en uitgang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hier moet u uw handen bij binnenkomst en vertrek desinfecteren.
  • De stemhokjes en andere contactpunten zoals deurklinken en deurposten worden elk half uur schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te houden. Dit stembureaulid wijst u er ook op dat u uw handen moet desinfecteren.
  • De stembureauleden die uw stempas aannemen dragen wegwerphandschoenen. Hetzelfde geldt voor stembureauleden die het stembiljet en het schone potlood uitreiken.
  • Er worden kuchschermen aangebracht tussen de kiezers en stembureauleden. U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doet u door uw identiteitsbewijs door het luik van het kuchscherm op de tafel te leggen. Na de identiteitscontrole pakt u zelf het identiteitsbewijs weer van tafel.

U mag stemmen als u op de dag van de verkiezing 18 jaar of ouder bent, u niet uitgesloten bent van het kiesrecht en u de Nederlandse nationaliteit bezit.

U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.

U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doet u door uw identiteitsbewijs door het luik van het kuchscherm op de tafel te leggen. Na de dentiteitscontrole pakt u zelf het identiteitsbewijs weer van tafel. U krijgt na de identiteitscontrole een eigen rood potlood dat u na het stemmen mee naar huis mag nemen.

U neemt het stembiljet en het rode potlood mee naar een stemhokje. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in. U vouwt daarna het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim, daarom mag niemand zien op wie u stemt. U stopt uw stembiljet vervolgens in de stembus die aanwezig is in het stembureau.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. U kunt digitaal de vermissing van uw paspoort of ID-kaart aan ons melden.  

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten.

U ontvangt de kandidatenlijsten per post, uiterlijk op de vierde dag voor de verkiezingen. Digitaal kunt u de kandidatenlijst hier bekijken: 

Kandidatenlijst Tweede Kamerverkiezing 2021 (PDF)

Op het gemeentehuis is een braille kandidatenlijst beschikbaar. Deze kunt u inzien bij de servicebalie.

Op onderstaande websites vindt u stemwijzers voor de Tweede Kamerverkiezing:

Woont u in het buiteland (waaronder Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en staat u niet meer ingeschreven bij een Nederlandse gemeente op de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba? En wilt u voor de Tweede Kamerverkiezingen stemmen vanuit het buitenland? Dan moet u zich eerst registreren als kiezer. Dit doet u bij de gemeente Den Haag. Bent u eenmaal geregistreerd dan krijgt u bij een verkiezing automatisch uw briefstembewijs toegestuurd.

Bent u tijdelijk in het buitenland voor bijvoorbeeld werk, studie of vakantie? En staat u nog ingeschreven bij een Nederlandse gemeente? Dan kunt u voor de Tweede Kamerverkiezingen stemmen vanuit het buitenland. Dit doet u door een aanvraag in te dienen bij de gemeente Den Haag.

Ook handig