Decoratieve afbeelding van stempotloden

Verkiezingen in coronatijd

Vanwege het coronavirus treffen we tijdens deze gemeenteraadsverkiezing extra veiligheidsmaatregelen. Wij doen dit om ervoor te zorgen dat het voor u veilig is om te stemmen en het voor stembureauleden veilig is om hun werk te doen in de stemlokalen.

Vervroegd stemmen

Om de drukte te spreiden kunnen inwoners ook op 14 en 15 maart 2022 hun stem uitbrengen. Meer informatie hierover vindt u op de pagina 'vervroegd stemmen'.

Maatregelen in het stemlokaal

In de stemlokalen worden de volgende maatregelen getroffen om veilig te kunnen stemmen:

  • De stemlokalen zijn zo ingericht dat u afstand kunt houden van andere kiezers en van de leden van het stembureau.
  • Bij de ingang van het stemlokaal staat handdesinfectie voor u klaar. Hier kunt u uw handen bij binnenkomst desinfecteren.
  • De stemhokjes en andere contactpunten zoals deurklinken en deurposten worden iedere twee uur schoongemaakt.
  • In elk stemlokaal staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers in het stemlokaal om 1,5 meter afstand te kunnen houden.
  • Er worden kuchschermen aangebracht tussen de kiezers en stembureauleden. U laat uw identiteitsbewijs bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doet u door uw identiteitsbewijs door het luik van het kuchscherm op de tafel te leggen. Na de identiteitscontrole pakt u zelf het identiteitsbewijs weer van tafel.