Stempas, kiezerspas en volmacht

Op woensdag 15 maart zijn er twee verkiezingen: de Provinciale Staten en het Waterschap. Om te kunnen stemmen moet u een stempas hebben. U ontvangt een stempas als u op 30 januari in de gemeente Tynaarlo staat ingeschreven. Afhankelijk van uw nationaliteit ontvangt u uiterlijk 1 maart een stempas voor één of beide verkiezingen.

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

Heeft u voor beide verkiezingen een nieuwe stempas nodig? Dan vraagt u dit ook twee keer aan.

1. Digitaal

Het is niet meer mogelijk om digitaal een nieuwe stempas aan te vragen. Dit was mogelijk tot en met 10 maart.

2. Schriftelijk

Het is niet meer mogelijk om schriftelijk een nieuwe stempas aan te vragen. Dit was mogelijk tot en met 10 maart.

3. Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt met een kiezerspas voor de Provinciale Staten alleen stemmen in een gemeente binnen de provincie Drenthe. U kunt bij de gemeente waar u wilt gaan stemmen informeren of u in alle stembureaus in deze gemeente voor uw waterschap kunt stemmen.

1. Digitaal

Het is niet meer mogelijk om digitaal een kiezerspas aan te vragen. Dit was mogelijk tot en met 10 maart.

2. Schriftelijk

Het is niet meer mogelijk om digitaal een kiezerspas aan te vragen. Dit was mogelijk tot en met 10 maart.

3. Persoonlijk, in het gemeentehuis

U kunt tot en met dinsdag 14 maart 12.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Iemand machtigen kan op twee manieren:

1. Via de achterzijde van de stempas

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening op de achterkant. De persoon die voor u gaat stemmen vult zijn naam, adres en woonplaats in en zet ook zijn handtekening op uw stempas. U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Heeft u een verkeerde persoon die voor u gaat stemmen ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens en handtekening van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet mag ook. De kopie of foto moet goed leesbaar zijn. Is deze niet goed leesbaar dan mag de voorzitter van het stembureau de persoon die voor u gaat stemmen vragen terug te komen met een andere goed leesbare kopie. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’.

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen.

2. Via een schriftelijke machtiging afgegeven door de gemeente

Voor de Provinciale Statenverkiezingen kunt u alleen een volmacht geven aan iemand die ook een stempas heeft ontvangen voor de provinciale staten van Drenthe.

Voor de waterschapsverkiezingen kunt u alleen een volmacht geven aan iemand die een stempas voor hetzelfde waterschap als die van u heeft ontvangen.

Het is niet meer mogelijk om een schriftelijke volmacht aan te vragen. Dit kon tot en met 10 maart.

Een schriftelijke volmacht moest bij de gemeente worden aangevraagd. Dit kon digitaal of schriftelijk. Na goedkeuring stuurde de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is;
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt;
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden;
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Bent u na 30 januari (datum kandidaatstelling) verhuisd naar de gemeente Tynaarlo? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Als u toch wilt stemmen in de gemeente Tynaarlo voor de Provinciale Staten dan heeft u een kiezerspas nodig. Die vraagt u aan in uw vorige woongemeente. Heeft u van uw vorige woongemeente geen stempas voor de Provinciale Staten van Drenthe ontvangen, dan kunt u niet in Tynaarlo stemmen.

U kunt in de gemeente Tynaarlo alleen voor het Waterschap Noorderzijlvest of het Watershap Hunze en Aa’s stemmen. Wilt u in de gemeente Tynaarlo voor één van deze waterschappen stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Die vraagt u aan in uw vorige woongemeente. Heeft u van uw vorige woongemeente een stempas voor een ander waterschap ontvangen, dan kunt u niet in Tynaarlo stemmen.