Stempas, kiezerspas en volmacht

Om te kunnen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezing op 17 maart 2021 moet u een stempas hebben. U ontvangt een stempas voor de Tweede Kamerverkiezing als u op 1 februari in de gemeente Tynaarlo ingeschreven staat.

Bent u uw stempas verloren of heeft u hem niet ontvangen, dan kunt u een nieuwe stempas aanvragen. Wanneer uw stempas beschadigd raakt moet u ook een nieuwe stempas aanvragen.

Tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur is het mogelijk om een stempas digitaal aan te vragen.

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u tot en met vrijdag 12 maart tot 17.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een nieuwe stempas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een nieuwe stempas aanvragen.

Bent u na de datum kandidaatstelling verhuisd naar de gemeente Tynaarlo? Dan ontvangt u van uw vorige woongemeente uw stempas. Als u toch wilt stemmen in de gemeente Tynaarlo voor de landelijke verkiezingen dan heeft u een kiezerspas nodig. Die vraagt u dan aan in uw vorige woongemeente.

Wilt u in een andere gemeente stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Voor de verkiezingen van de Tweede Kamer kunt u met een kiezerspas stemmen in alle gemeenten in Nederland.

Zodra de stempassen op de deurmat vallen kunt u digitaal een kiezerspas aanvragen. De aanvraag moet uiterlijk 12 maart om 17.00 uur bij ons binnen zijn.

Lukt online aanvragen niet? Dan kunt u tot en met vrijdag 12 maart tot 17.00 uur persoonlijk aan de balie van het gemeentehuis een kiezerspas aanvragen. U moet een geldig identiteitsbewijs meenemen. U kunt niet voor iemand anders een kiezerspas aanvragen.

Een kiezerspas wordt één keer verstrekt. Bent u uw kiezerspas verloren? Dan kunt u niet meer stemmen. Er kan geen nieuwe kiezerspas worden aangemaakt.

Kunt u niet zelf stemmen op de dag van de verkiezing? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (een volmacht). Iemand machtigen kan op twee manieren:

1. Via de achterzijde van de stempas

U kunt zelf iemand machtigen die in de gemeente Tynaarlo woont. Hiervoor heeft u uw stempas nodig. Op de achterkant van uw stempas kunt u invullen wie voor u gaat stemmen. U zet uw handtekening op de achterkant. De persoon die voor u gaat stemmen vult zijn naam, adres en woonplaats in en zet ook zijn handtekening op uw stempas. U geeft uw stempas mee aan degene die voor u gaat stemmen. Heeft u uw gegevens en de gegevens van degene die voor u gaat stemmen omgedraaid? Dan kunt u op uw stempas met pijltjes aangeven waar de gegevens moeten staan. Heeft u een verkeerde persoon die voor u gaat stemmen ingevuld? Dan kunt u dit verbeteren door de verkeerde gegevens door te strepen en de gegevens en handtekening van de juiste persoon die voor u gaat stemmen te vermelden.

Degene die voor u gaat stemmen heeft ook een kopie van uw identiteitsbewijs nodig. Een foto van uw identiteitsbewijs op een mobiele telefoon of tablet mag ook. De kopie of foto moet goed leesbaar zijn. Is deze niet goed leesbaar dan mag de voorzitter van het stembureau de persoon die voor u gaat stemmen vragen terug te komen met een andere goed leesbare kopie. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’ 

U kunt tot en met de verkiezingsdag iemand machtigen door de achterkant van uw stempas in te vullen. Het is niet toegestaan om de achterkant in te vullen als u al op het stembureau bent. 

Kunt u op de verkiezingsdag toch zelf stemmen? Dan kunt u uw stempas terugvragen bij degene die voor u zou gaan stemmen. Met uw stempas en uw originele identiteitsbewijs kunt u zelf weer stemmen.

2. Via een schriftelijke machtiging afgegeven door de gemeente

Een schriftelijke volmacht kunt u aanvragen in de gemeente Tynaarlo als u (als volmachtgever) een stempas van Tynaarlo heeft ontvangen. De gemachtigde hoeft, anders dan bij een onderhandse volmacht, niet in dezelfde gemeente te wonen. 

Tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur is het mogelijk om een volmacht digitaal aan te vragen.

Lukt digitaal aanvragen niet? Dan kunt u tot en met vrijdag 12 maart 17.00 uur ook schriftelijk een volmacht aanvragen.

Na goedkeuring stuurt de gemeente een ‘volmachtsbewijs’ naar degene die voor u gaat stemmen. Met dit bewijs kan hij voor u stemmen op het stembureau. Degene die voor u gaat stemmen heeft geen kopie van uw identiteitsbewijs meer nodig.

Lukt het u toch om op de verkiezingsdag zelf te gaan stemmen? Dan is dit niet mogelijk. Wanneer u iemand op deze manier machtigt, kunt u dit niet meer intrekken. Door het aanmaken van een ‘volmachtsbewijs’ kunt u niet zelf meer stemmen met uw stempas. Uw stempas is hierdoor ongeldig geworden.

Met een kopie van uw identiteitsbewijs kan fraude gepleegd worden. Wanneer u een kopie afgeeft, schrijf dan het volgende op de kopie:

  • dat het een kopie is
  • waarvoor de kopie wordt gebruikt
  • de datum waarop de kopie gebruikt kan worden
  • streep op de kopie uw burgerservicenummer door (ook in de strook nummers onderaan).

Om een foto op uw mobiele telefoon te beveiligen kunt u gebruik maken van de KopieID app. Deze app kunt u downloaden in de Apple App Store, Google Play Store of Windows Phone.

Let erop dat het stembureau de gegevens op uw stempas nog moet kunnen vergelijken met de gegevens die op de kopie staan.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de rijksoverheid.