Stembureaulid

Op deze pagina vindt u informatie over de diverse functies op het stembureau.

Als voorzitter bent u verantwoordelijk voor de algehele gang van zaken binnen het stembureau en u geeft leiding aan de andere leden van het stembureau. U bent verantwoordelijk voor een ordentelijk verloop van het stemproces en treedt op als dat nodig is om de rust en orde in het stembureau te handhaven. U beschikt over organisatorische en leidinggevende vaardigheden. U bent communicatief vaardig, assertief, accuraat, flexibel, stressbestendig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Taken

 • op de dag voor de verkiezingen: ophalen van de verkiezingsmaterialen op het gemeentehuis
 • zorgen voor de dagplanning (maken rooster) en verdeling van de werkzaamheden
 • verantwoordelijk voor de opening (7.30 uur) en sluiting (21.00 uur) van het stembureau
 • bedienen iPad met de StembureauApp
 • zorgen voor een goed verloop van de verkiezingsdag samen met de andere stembureauleden
 • na 21.00 uur met de andere leden de uitgebrachte stemmen tellen 
 • verrichten van de werkzaamheden volgens de wettelijke regels en gemeentelijke instructies
 • correct invullen van het Model I (proces-verbaal)
 • controleren identiteitsbewijs en stempas van de kiezer
 • verstrekken van stembiljetten en de stembus bewaken
 • na het afronden van de werkzaamheden op het stembureau, het vervoeren van stembescheiden naar het gemeentehuis

Functie-eisen

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • HBO werk- en denkniveau
 • aanwezigheid op het stembureau van 6.30 tot ongeveer 24.00/01.00 uur (het eindtijdstip is afhankelijk van het verloop van het tellen, het aantal verkiezingen en/of de grootte van het stembureau)
 • lichamelijk in staat zijn om een lange verkiezingsdag te werken 
 • het met goed gevolg doorlopen van een e-learning (met examen)
 • volgen van een gemeentelijke training voor (plaatsvervangende) stembureauvoorzitters
 • leidinggevende capaciteiten
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een eigen e-mailadres en mobiele telefoon

Als plaatsvervangend voorzitter ondersteunt u de voorzitter bij zijn taken. U treedt op als vervanger bij afwezigheid van de voorzitter.
U beschikt over organisatorische en leidinggevende vaardigheden. U bent communicatief vaardig, assertief, accuraat, flexibel, stressbestendig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Taken

 • vervangen van de voorzitter bij zijn afwezigheid
 • bedienen iPad met de StembureauApp
 • zorgen voor een goed verloop van de verkiezingsdag samen met de andere stembureauleden
 • na 21.00 uur met de andere leden de uitgebrachte stemmen tellen 
 • verrichten van de werkzaamheden volgens de wettelijke regels en gemeentelijke instructies
 • controleren identiteitsbewijs en stempas van de kiezer
 • verstrekken van stembiljetten en de stembus bewaken

Functie-eisen

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • HBO werk- en denkniveau
 • aanwezigheid op het stembureau van 6.30 tot ongeveer 24.00/01.00 uur (het eindtijdstip is afhankelijk van het verloop van het tellen, het aantal verkiezingen en/of de grootte van het stembureau)
 • lichamelijk in staat zijn om een lange verkiezingsdag te werken 
 • lichamelijk in staat zijn de voorgeschreven telmethode vol te houden (tijdens het tellen van de stemmen moet u veel lopen en/of bukken)
 • het met goed gevolg doorlopen van een e-learning (met examen)
 • volgen van een gemeentelijke training voor (plaatsvervangende) stembureauvoorzitters
 • leidinggevende capaciteiten
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een eigen e-mailadres en mobiele telefoon

Als stembureaulid bent u onder leiding van de (plaatsvervangend) voorzitter mede verantwoordelijk voor de gang van zaken in het stembureau. U bent communicatief vaardig, assertief, accuraat, flexibel, stressbestendig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Taken

 • zorgen voor een goed verloop van de verkiezingsdag samen met de andere stembureauleden
 • na 21.00 uur met de andere leden de uitgebrachte stemmen tellen 
 • verrichten van de werkzaamheden volgens de wettelijke regels en gemeentelijke instructies
 • controleren identiteitsbewijs en stempas van de kiezer
 • verstrekken van stembiljetten en de stembus bewaken

Functie-eisen

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • MBO werk- en denkniveau
 • aanwezigheid op het stembureau van 6.30 tot ongeveer 24.00/01.00 uur (het eindtijdstip is afhankelijk van het verloop van het tellen, het aantal verkiezingen en/of de grootte van het stembureau)
 • lichamelijk in staat zijn om een lange verkiezingsdag te werken 
 • lichamelijk in staat zijn de voorgeschreven telmethode vol te houden (tijdens het tellen van de stemmen moet u veel lopen en/of bukken)
 • het met goed gevolg doorlopen van een e-learning (met examen)
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een eigen e-mailadres en mobiele telefoon

Als teller telt u op maandag 27 mei de stembiljetten (op kandidaatsniveau). U volgt de instructie van de telleider op. U bent accuraat, kunt zich goed concentreren, bent flexibel, stressbestendig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel.

Taken

 • tellen van de stemmen

Functie-eisen

 • 18 jaar of ouder en niet uitgesloten van het kiesrecht
 • op 27 mei 2019 aanwezig in sporthal De Kamp (Oosterkampen 1), Vries van 8.00 uur tot het einde van de telwerkzaamheden; we verwachten dat de werkzaamheden rond 15:00 uur zijn afgerond. De eindtijd is afhankelijk van eventuele hertellingen.
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal

De werkzaamheden voor de verkiezingen zijn niet ingewikkeld. Ze moeten wel heel zorgvuldig gebeuren. Verkiezingen zijn de basis voor onze democratie. Om u te helpen met het uitvoeren van de taken, is de instructie nodig. De instructie is digitaal.

We hebben een instructie per functie. De beoogde voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en stembureauleden krijgen bij de instructie ook een examen. U moet deze met goed gevolg afleggen om ingezet te kunnen worden op het stembureau.

De instructie behandelt alle onderwerpen die u bij uw taken tegenkomt.

 

We kennen de volgende vergoedingen (2019):

 • stembureauvoorzitter: € 215
 • plaatsvervangend stembureauvoorzitter: € 200
 • stembureaulid: € 165
 • teller op de centrale stemopneming (halve dag): € 25
 • teller op de centrale stemopneming (hele dag): € 50

De vergoedingen worden in de maand volgend op de verkiezingen overgemaakt. U moet de vergoeding opgeven bij de belastingdienst of uitkeringsinstantie.