Stembureaulid

Op de pagina Verkiezingen vindt u informatie over de diverse functies op het stembureau.

Heeft u in de afgelopen jaren al geholpen bij de verkiezingen? Dan ontvangt u in november 2020 via de mail een uitnodiging om u weer aan te melden als stembureaulid.

Wilt u voor het eerst meehelpen bij de verkiezingen in de gemeente Tynaarlo? Meldt u zich dan aan via de pagina Verkiezingen. Dan ontvangt u in november 2020 een uitnodiging om u aan te melden als stembureaulid.

De werkzaamheden voor de verkiezingen zijn niet ingewikkeld. Ze moeten wel heel zorgvuldig gebeuren. Verkiezingen zijn de basis voor onze democratie. Om u te helpen met het uitvoeren van de taken, is de instructie nodig. De instructie is digitaal.

We hebben een instructie per functie. De beoogde voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en stembureauleden krijgen bij de instructie ook een examen. U moet deze met goed gevolg afleggen om ingezet te kunnen worden op het stembureau.

De instructie behandelt alle onderwerpen die u bij uw taken tegenkomt.

 

We kennen de volgende vergoedingen:

  • stembureauvoorzitter: € 215
  • plaatsvervangend stembureauvoorzitter: € 200
  • stembureaulid: € 165

De vergoedingen worden in de maand volgend op de verkiezingen overgemaakt. U moet de vergoeding opgeven bij de belastingdienst of uitkeringsinstantie.