Provinciale Staten en Waterschappen


Op woensdag 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten van Drenthe. Er zijn ook verkiezingen voor de leden van het algemeen bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest en van het Waterschap Hunze en Aa’s.

  • U ontvangt een stempas als u op 4 februari 2019 in de gemeente Tynaarlo woont (ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen).
  • U moet 18 jaar of ouder zijn om te kunnen stemmen.
  • Het is afhankelijk van uw nationaliteit of u mag stemmen voor beide verkiezingen.
  • Bent u Nederlander, dan ontvangt u een stempas voor beide verkiezingen.
  • Ben u EU-burger of heeft u een geldige verblijfsvergunning, dan ontvangt u alleen een stempas voor de verkiezing van het Waterschap.

De gemeente Tynaarlo heeft twee waterschappen. Het Waterschap Noorderzijlvest en het Waterschap Hunze en Aa’s. Uw woning ligt in het gebied van één van deze waterschappen. U kunt alleen stemmen voor uw eigen waterschap. De naam van het waterschap staat op uw stempas.

  1. U heeft uw stempas en een identiteitsbewijs nodig om te stemmen. Uw identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. U kunt dit controleren door op uw identiteitsbewijs te kijken naar de tekst ‘Geldig tot’. Hier moet een datum van 21 maart 2014 of later vermeld staan. U neemt altijd het originele identiteitsbewijs mee als u zelf gaat stemmen. Een kopie is niet toegestaan.
  2. Op het stembureau ontvangt u een stembiljet van een stembureaulid. Als u twee stempassen heeft gekregen ontvangt u twee stembiljetten.
  3. U neemt het stembiljet mee naar een stemhokje. In het hokje ligt een rood potlood. Als u weet op wie u wilt stemmen, kleurt u het vakje voor de naam van uw kandidaat in. Dit doet u ook voor het andere stembiljet als u dat heeft gekregen.
  4. U vouwt het stembiljet zo op dat uw keuze niet zichtbaar is. De stemming is geheim. Niemand mag zien op wie u stemt.
  5. Op het stembureau staan twee stembussen: één voor de Provinciale Staten en één voor het Waterschap. Op de stembus staat vermeld voor welke verkiezing het is. U stopt het stembiljet in de juiste stembus.

Is uw identiteitsbewijs te lang verlopen of heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u een nieuw identiteitsbewijs aanvragen op het gemeentehuis. Vraag dit op tijd aan. De aanvraag duurt ongeveer een week. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Bent u uw identiteitsbewijs kort voor de verkiezingsdag verloren of is deze gestolen? En wilt u zelf stemmen? Dan heeft u een verklaring van vermissing en een pasje of ander document waar uw naam en foto op staat nodig. De verklaring van vermissing wordt gemaakt op het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken.  

De verklaring van vermissing toont u aan de voorzitter van het stembureau. Ook laat u een pasje of ander document waarop uw naam en foto staat zien aan de voorzitter.

Lukt het u vanwege een lichamelijke beperking niet om het stembiljet in te vullen? Dan kunt u hulp krijgen in het stemhokje. Dit overlegt u met de voorzitter van het stembureau. U mag zelf bepalen wie u helpt in het stemhokje.

Op de kandidatenlijst staan de politieke partijen vermeld die meedoen aan de verkiezingen. Elke politieke partij heeft een aantal kandidaten. U kiest één van deze kandidaten.

U ontvangt de kandidatenlijsten per post, uiterlijk op maandag 18 maart 2019.

Ook kunt u de kandidatenlijst digitaal bekijken:

kandidatenlijst provinciale staten van Drenthe (PDF, 10.02 MB)

kandidatenlijst waterschap Hunze en Aa's (PDF, 9.23 MB)

kandidatenlijst waterschap Noorderzijlvest (PDF, 10.02 MB)

Weet u niet op welke partij u wilt stemmen, dan kunt u een stemwijzer raadplegen.

Voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn dit bijvoorbeeld www.kiescompas.nl of www.mijnstem.nl
Voor de verkiezingen van het waterschap Hunze en Aa's en Noorderzijlvest is dit bijvoorbeeld www.mijnstem.nl.