Decoratieve afbeelding van stembureaumedewerkers

Meehelpen op het stembureau

Voor deze verkiezing zijn de stembureaus drie dagen open. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart 2022 voor het vervroegd stemmen en op woensdag 16 maart 2022 voor het regulier stemmen. Stembureauleden maken het mogelijk dat inwoners van onze gemeente hun stem kunnen uitbrengen en hun hulp is daarom onmisbaar op deze dagen.

Meer info over- en direct aanmelden voor een functie op het stembureau

Heeft u in de afgelopen jaren al eens geholpen bij de verkiezingen? Dan heeft u via de mail een uitnodiging gekregen om u weer aan te melden als stembureaulid. Wilt u voor het eerst meehelpen bij de verkiezingen in de gemeente Tynaarlo? Meldt u zich dan aan via bovenstaande website. 

De werkzaamheden voor de verkiezingen zijn niet ingewikkeld. Ze moeten wel heel zorgvuldig gebeuren. Verkiezingen zijn de basis voor onze democratie. Om u te helpen met het uitvoeren van de taken, is een instructie nodig. De instructie is digitaal.

We hebben een instructie per functie. De beoogde voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en stembureauleden krijgen bij de instructie ook een examen. U moet deze met goed gevolg afleggen om ingezet te kunnen worden op het stembureau.

De instructie behandelt alle onderwerpen die u bij uw taken tegenkomt.

Voorzitters en plaatsvervangend voorzitters krijgen een aanvullende instructie over het gebruik van de StembureauApp tijdens de verkiezingsdag.

 

De volgende vergoedingen worden betaald per functie:

  • stembureauvoorzitter: € 215
  • plaatsvervangend stembureauvoorzitter: € 200
  • stembureaulid: € 165

De vergoedingen worden in de maand volgend op de verkiezingen overgemaakt. U moet de vergoeding opgeven bij de belastingdienst of uitkeringsinstantie.