Verkiezingen maart: stembureauleden gezocht


Voor de volgende verkiezingen zijn we op zoek naar mensen die daarbij willen meehelpen: Provinciale Staten van Drenthe, het waterschapsbestuur Hunze en Aa’s en het waterschapsbestuur Noorderzijlvest. Het gaat om de verkiezingsdag op 20 maart 2019 en het tellen van de stemmen op 21 maart 2019.

Taken:

 • controleren van het legitimatiebewijs van de stemmer
 • controleren van de stempas van de stemmer
 • bewaken van de stembus
 • tellen van de stemmen, op partijniveau

Vaardigheden:

 • zorgvuldig
 • flexibel
 • lichamelijk in staat zijn om de taken uit te voeren

Eisen:

 • aanwezigheid op het stembureau van 7.00 uur tot ongeveer 22.00 uur (met uitzondering van de pauzes)
 • het volgen van de digitale instructie en het doen van de kleine toets
 • op de dag van verkiezingen minimaal 18 jaar
 • niet uitgesloten van het kiesrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een e-mailadres
 • beschikking over een mobiele telefoon

Taken:

 • op 19 maart 2019 van 14.00 – 18.00 uur: ophalen van de stemkoffer en materialen in het gemeentehuis van Tynaarlo
 • op 20 maart 2019 om 7.00 uur openen van het stembureau
 • op 20 maart 2019 om 21.00 uur sluiten van het stembureau
 • maken van een rooster en de verdeling van de werkzaamheden
 • ordehandhaving op het stembureau
 • gebruik van de StembureauApp (op een iPad), voor onder andere de controle van het Register van Ongeldige Stempassen
 • controleren van het legitimatiebewijs van de stemmer
 • controleren van de stempas van de stemmer
 • bewaken van de stembus
 • coördineren van het tellen van de stemmen, op partijniveau
 • invullen van het proces-verbaal
 • op 20 maart 2019 vanaf ongeveer 22.00 uur: het vervoeren van de stembescheiden naar het gemeentehuis

Vaardigheden:

 • zorgvuldig
 • digivaardig
 • in staat om overzicht te houden
 • flexibel
 • lichamelijk in staat zijn om de taken uit te voeren

Eisen:

 • op 20 maart 2019 aanwezigheid op het stembureau van 7.00 uur tot ongeveer 22.00 uur (met uitzondering van de pauzes)
 • het volgen van de digitale instructie en het doen van de kleine toets
 • op de dag van verkiezingen minimaal 18 jaar
 • niet uitgesloten van het kiesrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een e-mailadres
 • beschikking over een mobiele telefoon

Taken:

 • ordehandhaving op het stembureau
 • gebruik van de StembureauApp (op een iPad), voor onder andere de controle van het Register van Ongeldige Stempassen
 • controleren van het legitimatiebewijs van de stemmer
 • controleren van de stempas van de stemmer
 • bewaken van de stembus

Vaardigheden:

 • zorgvuldig
 • digivaardig
 • in staat om overzicht te houden
 • flexibel
 • lichamelijk in staat zijn om de taken uit te voeren

Eisen:

 • op 20 maart 2019 aanwezigheid op het stembureau van 7.00 uur tot ongeveer 22.00 uur (met uitzondering van de pauzes)
 • het volgen van de digitale instructie en het doen van de kleine toets
 • op de dag van verkiezingen minimaal 18 jaar
 • niet uitgesloten van het kiesrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een e-mailadres
 • beschikking over een mobiele telefoon

Taken:

 • tellen van de stemmen, op partijniveau

Vaardigheden:

 • zorgvuldig
 • concentratievermogen
 • flexibel
 • lichamelijk in staat zijn om de taken uit te voeren

Eisen:

 • op 20 maart 2019 aanwezigheid op het stembureau van 21.00 uur tot einde van de telwerkzaamheden (tussen 22.00 uur en 23.00 uur)
 • het volgen van de digitale instructie
 • op de dag van verkiezingen minimaal 18 jaar
 • niet uitgesloten van het kiesrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een e-mailadres
 • beschikking over een mobiele telefoon

Taken:

 • tellen van de stemmen, op kandidaatniveau

Vaardigheden:

 • zorgvuldig
 • concentratievermogen
 • flexibel
 • lichamelijk in staat zijn om de taken uit te voeren

Eisen:

 • op 21 maart 2019 aanwezigheid in sporthal De Kamp van 8 uur tot einde van de telwerkzaamheden (We het centraal tellen voor de eerste keer. Daarom is het lastig om een inschatting van de eindtijd te maken. We hopen dat dat tussen 17.00 en 18.00 uur is.)
 • op de dag van verkiezingen minimaal 18 jaar
 • niet uitgesloten van het kiesrecht
 • een goede beheersing van de Nederlandse taal
 • beschikking over een e-mailadres
 • beschikking over een mobiele telefoon

De werkzaamheden voor de verkiezingen zijn niet ingewikkeld. Ze moeten wel heel zorgvuldig gebeuren. Verkiezingen zijn de basis voor onze democratie. Om u te helpen met het uitvoeren van de taken, is de instructie daarom nodig. De instructie is digitaal.

We hebben een instructie per functie. De beoogde voorzitters, plaatsvervangend voorzitters en stembureauleden krijgen bij de instructie ook een korte toets.

De instructie gaat alle onderwerpen langs die u bij uw taken tegenkomt.

 

We kennen de volgende vergoedingen:

 • stembureauvoorzitter: € 215
 • plaatsvervangend stembureauvoorzitter: € 200
 • stembureaulid: € 165
 • teller op 20 maart: € 25
 • teller op 21 maart: € 100

De vergoedingen worden eind april overgemaakt. U moet de vergoeding opgeven bij de belastingdienst of uitkeringsinstantie.

Ook handig

 1. Informatie over Provinciale Staten en Waterschappen