Werkzaamheden Hoofdweg Eelde


Hier vindt u informatie over de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde.

De gemeente is op dit moment bezig met de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan de Hoofdweg in Eelde. Informatie daarover wordt op deze pagina gedeeld.

U vindt hier:

  • De verslagen van de twee inloopbijeenkomsten die door de gemeente zijn gehouden op 1 februari 2018 en 7 november 2019.
  • De telgegevens van het aantal voertuigen en de gereden snelheid op de Hoofdweg.
  • Een onderzoek naar het aantal passagiers dat van de bus gebruik maakt.
  • Een concept tekening van de herinrichting van de Hoofdweg zoals deze op 7 november 2019 aan inwoners is gepresenteerd.
  • De brieven die in het najaar van 2019 aan aanwonenden van de Hoofdweg zijn gestuurd, inclusief bijlagen.
  • De drie presentaties die tijdens de informatieavond voor de gemeenteraad op 6 februari 2020 zijn gehouden. U kunt de hele presentatie terugkijken op raad.tynaarlo.nl.