Inrit/uitrit aanleggen


Een inrit of een uitrit is een aansluiting vanuit een perceel op de openbare weg.

Wilt u een inrit of uitrit aanleggen of veranderen dan moet u dit bij de gemeente melden. Wanneer u de melding indient, ontvangt u binnen zes weken per e-mail toestemming (incl. voorwaarden) of een afwijzing.

Bij toestemming moet u de inrit/uitrit aan laten leggen door een stratenmaker. De kosten van het aanleggen zijn voor rekening van de aanvrager. De inrit/uitrit moet worden aangelegd binnen de voorwaarden in de toestemming.

In principe wordt een inrit/uitrit van maximaal 4 meter breed toegestaan per woning, tenzij anders bepaald. Bij bedrijfslocaties wordt per melding naar de benodigde breedte gekeken.