Carbidschieten en sfeervuren


Wilt u tijdens Oud en Nieuw carbidschieten? Of een sfeervuur ontsteken? Kijk dan goed naar onderstaande voorwaarden. Het kan zijn dat u een ontheffing nodig hebt.

Carbidschieten

Alleen op Oudejaarsdag van ’s ochtends 10.00 uur tot 02:00 uur ’s nachts mag u carbidschieten.

U hoeft hiervoor geen ontheffing of vergunning te hebben als u aan onderstaande voorwaarden voldoet:

 • U mag niet meer dan 2 melkbussen (of vergelijkbare voorwerpen) gebruiken, deze mogen (per stuk) niet groter zijn dan 50 liter en moeten goed verankerd zijn.
 • U mag niet met een deksel schieten. U moet hiervoor een bal gebruiken.
 • Er is een vrij schootsveld van minstens 75 meter.
 • De plek waar u schiet ligt tenminste: 75 meter van woonbebouwing, 300 meter van zorginstellingen en 300 meter van dierenverblijven.
 • Na zonsondergang moet het terrein verlicht zijn.

Als u niet kunt voldoen aan één of meerdere voorwaarden, moet u een ontheffing aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders. Voor Oudejaarsdag 2018 is de uiterste inlevertermijn inmiddels verstreken.

Het is dus niet meer mogelijk een ontheffing aan te vragen.


Sfeervuur

Wilt u een sfeervuur ontsteken tijdens Oud en Nieuw? Daarvoor is geen ontheffing of vergunning nodig. U moet zich aan onderstaande regels houden:

 • Gebruik een vuurkorf, vuurton of terrashaard, met een maximale doorsnee van 60 centimeter en een inhoud van maximaal 200 liter.
 • Leg geen sfeervuur aan in de nabijheid van afrasteringen, houten palen of onder elektriciteitsdraden.
 • Houdt een minimale afstand aan van 10 meter tussen het sfeervuur en de bebouwing.
 • De ondergrond moet onbrandbaar zijn (bijvoorbeeld zand of bestrating).
 • Bij windkracht 5 of hoger mag u geen sfeervuur ontsteken.
 • Er moet voortdurend minstens 1 volwassene zijn die toe toezicht houdt op het sfeervuur.
 • Het sfeervuur moet beheersbaar blijven, u moet het altijd zelf kunnen doven.
 • Zet een brandblusapparaat, emmer(s) water of emmer(s) zand binnen handbereik.
 • Gooi geen huishoudelijk afval, brandbare vloeistoffen en rookverwekkende stoffen in het vuur.
 • Volg aanwijzingen van de brandweer, politie en andere overheidsdiensten stipt en direct op.
 • Na afloop moet het vuur volledig worden gedoofd en de resten worden opgeruimd.