Nieuwsbericht Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017-2019

Gepubliceerd op: 18 juli 2017

Vorige maand stelde het college van B&W het uitvoeringsprogramma Veiligheid 2017-2019 vast. Hierin staat wat de gemeente de komende twee jaren doet op het gebied van handhaving en veiligheid. De gemeente raadpleegde haar inwoners hierover met een enquête en hield daarna drie inloopavonden waar belangstellenden konden meedenken over het thema veiligheid. Inwoners vinden inzet op verkeersveiligheid, woninginbraken en jeugd het belangrijkst. Klik hier voor een samenvatting van de enquêteresultaten.

Inzetten op acht speerpunten
De opbrengst van de enquête en de informatieavonden is naast de doelen uit het veiligheidsbeleid van de gemeente gelegd. Zo kwam de gemeente tot acht speerpunten, waar ze de komende twee jaren op inzet: verkeersveiligheid, high impact crimes (zoals inbraak en beroving), jeugd, ondermijning, cybercrime, inzet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), mensenhandel en personen met verward gedrag.

Er wordt op diverse thema's ingezet op het tegengaan van overlast en criminaliteit. Zo komen er bijvoorbeeld voorlichtingsavonden over wat inwoners zelf kunnen doen om geen slachtoffer te worden van criminaliteit. Ook komen er informatieavonden over verkeersveiligheid en drank- en drugsgebruik onder jongeren. Daarnaast wordt het opzetten en gebruik van WhatsApp-groepen in het dorp of in de buurt gestimuleerd. Verder gaan de gemeente en de politie samen met jongeren en het netwerk daaromheen in gesprek over het voorkomen van overlast. Ten slotte gaan de gemeente, de BOA's en de politie nog intensiever samenwerken. Klik hier voor een volledig overzicht van de acties in het uitvoeringsprogramma 2017-2019. Na twee jaar evalueert de gemeente de inzet en wordt er weer een nieuw uitvoeringsprogramma opgesteld.

Veiligheid maak je samen
Uiteindelijk zorgen inwoners, politie en de gemeente samen voor veiligheid in straat, buurt en dorp. Daarom vraagt de gemeente haar inwoners om alert te zijn op (on)veilige situaties en deze te melden. Inwoners zien immers vaak als eerste wanneer er situaties zijn die aandacht behoeven. Deze signalen kan men doorgeven aan de ambtenaren openbare orde en veiligheid. U kunt dit doen door te mailen naar oov@tynaarlo.nl of te bellen naar 0592-266662.

Deel deze pagina:

Voor deze functionaliteit heeft u javascript nodig

Zoeken

Zoeken

Bezoekgegevens

Gemeentehuis
Kornoeljeplein 1
9481 AW Vries (route)
0592 - 266 662
info@tynaarlo.nl
Alle contactgegevens

Wmo, Zorg, jeugd en werk
0592 - 266 737
sociaalteam@tynaarlo.nl

Wij werken uitsluitend op afspraak

Milieustraat
Zuidlaarderweg 33
9482 TV Tynaarlo
0592-266 662

Openingstijden publiekszaken

Maandag:   08.30 - 12.00 uur
Dinsdag:   08.30 - 12.00 uur
Woensdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag:   08.30 - 12.00 en 13.00 - 19.00 uur
Vrijdag:   08.30 - 12.00 uur

Openingstijden milieustraat                  

Maandag:   Gesloten
Dinsdag:   Gesloten
Woensdag:   12.30 - 16.00 uur
Donderdag:   12.30 - 16.00 uur
Vrijdag:    08.00 - 16.00 uur
Zaterdag   12.30 - 16.00 uur

 Meer openingstijden 

Archief website

businesspark ter borch

op het kruispunt van stad en land