Locatie kiezen

Wij hebben als gemeente verschillende locaties aangewezen waar u kunt trouwen of een geregistreerd partnerschap kunt aangaan. Heeft u een geschikte locatie gevonden? Informeert u dan eerst bij de locatie of deze op de door u gekozen datum en tijd nog vrij is. U kunt ook op een zelfgekozen locatie trouwen, die locatie moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Overzicht trouwlocaties

Hieronder vindt u een overzicht van de locaties die wij als gemeente hebben aangewezen, met een directe link naar hun website.

Gemeentehuis Tynaarlo (Vries)Oranjerie De Buitenplaats (Eelde)
Landgoed Lemferdinge (Eelde)Ontmoetingskerk (Zuidlaren)
Scandinavisch Dorp (Eelderwolde)De Dorpskerk (Eelde)
Molenmuseum De Wachter (Zuidlaren)De Melkfabriek (Bunne)
De Dorpskerk (Vries)Wapen van Vries (Vries)
De Dorpskerk (Zuidlaren)Familiehotel Paterswolde
Hotel De Zeegser Duinen (Zeegse)Partycentrum Het Witte Huis (Zeegse)
Restaurant van Tarel (Taarlo)Grand Cafe Zuidlaren
Restaurant Huys van Bunne (Bunne)De Witte Kater (Zuidlaren)
Restaurant Perron 3 (Tynaarlo)Synagoge (Zuidlaren)
Herberg van Hilbrantsz (Eelde)De Clinge (Zeegse)
Van der Valk Hotel (Eelderwolde)Paviljoen de Bloemert (Midlaren)

Met het doorgeven van uw melding voorgenomen huwelijk of partnerschap gaat u akkoord met de voorwaarden trouwen of partnerschap op locatie.

 1. Het huwelijk of partnerschap zal worden gesloten in de hiervoor genoemde locatie op een met de beheerder van de locatie afgesproken datum en tijdstip.
 2. De locatie dient voor de duur van de plechtigheid voor iedereen vrij bereikbaar en toegankelijk te zijn.
 3. Op de locatie geldt een algeheel rookverbod.
 4. Indien de eigenaar/beheerder een vergoeding voor het gebruik van de locatie vraagt, is deze geheel voor rekening voor de partners.
 5. Voor de inrichting en aankleding van de locatie zijn de partners verantwoordelijk, in nauw overleg met de eigenaar/beheerder. In ieder geval dient er een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn.
 6. De gemeente is niet verantwoordelijk voor problemen die zich kunnen voordoen met de parkeerfaciliteiten en toegankelijkheid van het pand.
 7. De verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en verzekeringen ligt bij de eigenaar/beheerder. Voor ceremonies waarbij meer dan 50 personen aanwezig zijn, is een gebruiksvergunning van de gemeente noodzakelijk.
 8. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de dag van het huwelijk of partnerschap niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.
 9. Eventuele schade ontstaan voor, tijdens of na de plechtigheid en niet veroorzaakt door de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand, komt geheel voor rekening van de partners.
 10. Op deze overeenkomst is de verordening Trouwlocaties van 25 november 2008 van de gemeente Tynaarlo van toepassing.

Wilt u op een eigen gekozen locatie trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dat kan onder bepaalde voorwaarden. De locatie wordt dan alleen voor die datum en dat tijdstip aangewezen als 'huis der gemeente'.

Om uw eigen locatie aan te wijzen, moet u minimaal 3 maanden voor de datum dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Bij uw verzoek moet u de volgende bijlagen meesturen:

 • de volledig ingevulde en getekende overeenkomst tussen u en de eigenaar/beheerder van de locatie;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs en die van uw partner;
 • een kopie van het identiteitsbewijs van de eigenaar/beheerder van de locatie;
 • de eigendomsakte/huurovereenkomst/pachtovereenkomst van de eigenaar/beheerder.

Stuur uw verzoek daarna samen met de bijlagen per post naar de gemeente. U kunt het opsturen naar:

Gemeente Tynaarlo
t.a.v. het college van burgemeester en wethouders
Postbus 5
9480 AA Vries

 1. De locatie bevindt zich binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Tynaarlo.
 2. De locatie is een gebouw. Een huwelijk of geregistreerd partnerschap aangaan in de open lucht of in (mobiele) vervoermiddelen zijn niet toegestaan.
 3. De locatie is tijdens de ceremonie voor iedereen toegankelijk. Huwelijken of partnerschappen worden uitsluitend in de openbaarheid voltrokken.
 4. De locatie mag niet in strijd zijn met de goede zeden en wat maatschappelijk aanvaardbaar is. De locatie is tijdens de duur van de ceremonie een huis der gemeente.
 5. De ceremonie vindt plaats zonder gemeentebode. De (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is de enige gemeentelijke vertegenwoordiger en uitsluitend verantwoordelijk voor het rechtsgeldig tot stand komen van het huwelijk of geregistreerd partnerschap.
 6. Voor het sluiten van huwelijken of partnerschappen in gebouwen kan alleen toestemming worden gegeven als er minder dan 50 personen aanwezig zijn. Als de locatie beschikt over een zogenoemde gebruiksvergunning geldt het aantal van maximaal 50 personen niet.
 7. Het bruidspaar en de eigenaar/beheerder van de locatie sluiten een (privaat rechterlijke) overeenkomst waarbij de gemeente Tynaarlo geen partij is. In deze overeenkomst wordt een clausule opgenomen dat de gemeente Tynaarlo gevrijwaard wordt van problemen die zich zouden kunnen voordoen op het gebied van toegankelijkheid en parkeerfaciliteiten en dat voor de brandveiligheid van het gebouw de eigenaar/beheerder van het gebouw verantwoordelijk is.
 8. Het bruidspaar en eigenaar/beheerder zijn verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie. In ieder geval moeten een tafel, stoelen en voldoende verlichting aanwezig zijn. Verder moeten de normale voorzieningen aanwezig zijn die voor het gebruik van een gebouw noodzakelijk zijn.
 9. In het gebouw moet een kleedruimte en een toiletruimte voor de (buitengewone) ambtenaar van de burgerlijke stand aanwezig zijn.
 10. Indien de ceremonie op locatie plaatsvindt, komt de eventuele vergoeding die de eigenaar/beheerder vraagt geheel voor rekening van het bruidspaar, evenals kosten voor inrichting en aankleding en de benodigde vergunningen en verzekeringen.
 11. De gemeente is niet aansprakelijk voor eventuele schadeclaims als de locatie op de dag dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap wordt aangegaan niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor de plechtigheid.
 12. Voor vastlegging van het huwelijk of partnerschap in de huwelijksagenda van de gemeente wordt de overeenkomst, die het bruidspaar en eigenaar/ beheerder van de locatie opmaken, overlegd bij de afdeling Publiekszaken.
 13. Uw schriftelijk verzoek (inclusief bijlagen) voor het aanwijzen van de locatie moet uiterlijk 3 maanden voor de datum dat u trouwt of een geregistreerd partnerschap sluit, zijn ingediend om tot aanwijzing als locatie over te kunnen gaan. Voor overeenkomsten die op een later tijdstip worden overlegd, moet er rekening mee worden gehouden dat de aanwijzing als locatie niet op tijd kan worden gehonoreerd.
 14. Het college van Burgemeester en Wethouders behoudt zich het recht voor om niet tot aanwijzing als locatie over te gaan als niet aan bovenstaande criteria wordt voldaan.