Verenigingsondersteuning


Als vereniging staat u er niet alleen voor. Heeft u hulp nodig bij het opstellen van beleid? Het werven van vrijwilligers? Zijn er problemen met een team? Of wilt u een activiteit in uw buurt organiseren? Dan kunt u terecht bij SportDrenthe of de gemeentelijke Buurtsportcoaches.

SportDrenthe helpt sportverenigingen bij de ontwikkeling van beleid, het werven van vrijwilligers, privatisering en sponsoring. Het verzorgt ook cursussen en voorlichtingsavonden op maat. U kunt als vereniging gratis van deze ondersteuning gebruik maken. Meer informatie hierover vindt u op de website van SportDrenthe.

Als sportvereniging kunt u bij de Buurtsportcoaches terecht wanneer u een concrete hulpvraag heeft. Denk aan problematische groepen/teams, kinderen met een beperking en trainersvaardigheden.

Wanneer uw buurtvereniging sport- en beweegactiviteiten wil organiseren, kunnen de Buurtsportcoaches u ondersteunen. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk organiseren van de Buitenspeeldag, maar bijvoorbeeld ook het opzetten van een Jeu de boules evenement voor jong en oud.

Direct contact opnemen

Wilt u graag weten wat de Buurtsportcoaches voor uw vereniging kunnen betekenen? Neem dan contact met ze op. Dat kan telefonisch via 0592 - 266 662 of per email: sport@tynaarlo.nl.

Over de buurtsportcoaches

De Buurtsportcoaches zijn in dienst van de gemeente en organiseren het sport- en beweegaanbod in de buurt. Zo organiseren zij op scholen de screening van motorische ontwikkeling van kinderen, het project ‘Sport Jij Ook?’ en diverse sport- en beweegactiviteiten. Ook ondersteunen zij scholen bij de aanpak ‘Gezonde School’. 

Daarnaast zijn zij, als onderdeel van de sociale teams, actief voor alle inwoners die ondersteuning kunnen gebruiken bij een gezonde leefstijl. Denk aan projecten voor senioren, werkzoekenden, het sportloket, verenigingsondersteuning e.d.

POD Sport staat voor Positief Opgroeien in de Drentse Sportvereniging. Dit is een verdere uitwerking van het programma Positief Opvoeden Drenthe (POD) waarmee de Drentse gemeenten vanaf 2009 werken om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen.

Het uitgangspunt is dat kinderen in een veilige, stimulerende omgeving kunnen opgroeien en hun talenten kunnen ontwikkelen.

In 2015 is deze aanpak vertaald naar een aanpak voor sportverenigingen. Een veilige en positieve omgeving voor kinderen om in op te groeien is niet alleen thuis nodig en op school, maar ook bij de sportverenigingen.

Voor de vereniging heeft POD Sport de volgende voordelen:

Voor het kind en de ouder/opvoeder: Meer plezier, gemotiveerder, talentonwikkeling, hulp bij eventuele problemen.
Voor de vereniging: Een beter imago, betere sfeer, minder uitval van leden, ouders en vrijwilligers zijn meer betrokken.
Voor de trainers / begeleiders / vrijwilligers: Meer rust in de groep, betere trainingen, professionele hulp bij problemen, korte lijnen.

Ook handig

  1. Website van Sport Drenthe
  2. Website van POD Sport