Sportsubsidies

Volgen vrijwilligers binnen uw vereniging een trainerscursus? Organiseert uw vereniging een activiteit die sportdeelname in onze gemeente bevordert? Of richt u een nieuwe sportvereniging op? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor een subsidie. In de uitvoeringsregeling kunt u lezen of u aan de voorwaarden voldoet.

Direct naar de uitvoeringsregeling sport

De gemeente werkt vooral met eenmalige subsidies. Omdat wij nieuwe activiteiten en initiatieven van verenigingen willen helpen opstarten. Het is vervolgens aan de vereniging zelf om elders voldoende duurzame financiële en maatschappelijke steun te vinden om met de activiteiten door te kunnen gaan.

Organiseert uw vereniging een activiteit die de sportdeelname van onze inwoners stimuleert of vergroot? Dan kunt u subsidie aanvragen. De sportstimuleringsactiviteit moet dan wel openbaar toegankelijk zijn en niet alleen gericht zijn op eigen leden. Bovendien moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Uitvoeringsregeling Sport.

Vraag direct subsidie aan voor mijn sportstimuleringsproject

Heeft uw vereniging een sportpretcursus georganiseerd binnen het programma ‘Sport- en Cultuurpret’ van de gemeente? Dan kunt u hiervoor achteraf een subsidie aanvragen. Hierbij moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden in de Uitvoeringsregeling Sport.

Declaratieformulier eenmalige subsidie sportpretcursussen

Als een trainer, leider of vrijwilligers van uw vereniging een opleiding of een cursus gaat volgen, kan uw vereniging daarvoor subsidie aanvragen. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet uw aanvraag voldoen aan de voorwaarden in Uitvoeringsregeling Sport.

Aanvraagformulier cursussen t.b.v. sporttechnisch kader of vrijwilligers

Ook handig