Gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet ze aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. Een school mag zich Gezonde School noemen als ze het vignet Gezonde School heeft behaald.

Lees direct verder op de website van Gezonde school

De Gezonde School-pijlers

  1. Onderwijs over gezondheid: in de lessen is er aandacht voor gezondheid, bijvoorbeeld door themaweken en lespakketten.
  2. Fysieke en sociale omgeving: de school bevordert gezond gedrag door de inrichting van het gebouw en het speelterrein. Verder zijn bijvoorbeeld de ouders actief betrokken bij het thema gezondheid.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen van kinderen worden opgemerkt en besproken.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag de school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Doet uw school nog niet mee, en bent u benieuwd hoe u ervoor staat? Doe dan direct de test op de website van Gezonde School.

Wilt u na het doen van de test direct aan de slag met het behalen van het vignet? Lees dan op de site van Gezonde School hoe dat in zijn werk gaat.

Sommige kinderen hebben last van stoornissen in concentratie, gedrag en/ofschoolprestaties. Vaak is de oorzaak een achterstand in de bewegingsontwikkeling.

Kinderen met een bewegingsachterstand hebben moeite met bewegen. Hierdoor wordt sporten minder leuk, omdat het niet lukt. Kinderen raken hierdoor achter en krijgen minder zelfvertrouwen en een slechter zelfbeeld. Vaak vallen ze buiten de boot met spelletjes en activiteiten.

Het is zinvol om in een zo vroeg mogelijk stadium leerlingen op te sporen die een achterstand hebben. Daarom voeren de buurtsportcoaches in de groepen 2 van alle basisscholen in de gemeente een MRT-screening uit.

Op basis van de resultaten vindt waar nodig doorverwijzing plaats naar een podoloog of kinderfysiotherapeut. Met MRT-training kan een kind vervolgens gericht oefenen om die bewegingsachterstand in te lopen en de gevolgen terug te dringen.

Niet alle kinderen die willen sporten, doen dat ook. Soms omdat er niet genoeg geld is om sportdeelname te betalen. Soms omdat een kind moeite heeft om de sport of sportvereniging te vinden die bij hem past.

Blijkt dat een kind wel graag wil sporten, dan schakelt de school de buurtsportcoach in. Vaak volstaat dan bemiddeling bij het jeugdsportfonds om sportdeelname mogelijk te maken.

Als daar behoefte aan is, gaat de buurtsportcoach samen met het gezin op zoek naar de sport(vereniging) die het beste bij het kind past.

De Gemeente Tynaarlo is sinds 2010 JOGG-gemeente. Waar mogelijk stimuleert ze jongeren in het maken van gezonde keuzes. Een gezonde jeugd begint bij de omgeving van een kind. Daarom zetten wij onder andere in op de inrichting van de openbare ruimte, met aantrekkelijke wandel- en fietsroutes naar school en veel aandacht voor speel- en sportvoorzieningen en nog veel meer. Meer informatie over deze aanpak en de gedachte erachter leest u op de website van JOGG.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact op met de JOGG-coördinator via 0592-266 662 of per email via sport@tynaarlo.nl

Ook handig